Rezervace času na úřadě

2 min čtení

28. 3. 2023

Společným projektem společností Gordic a Reservatic vznikl unikátní a moderní systém pro komunikaci občanů s vaším úřadem. Objednávkový rezervační systém RESERVATIC přinesl do komunikačního prostředí mezi obcí a občanem nový vítr a nové možnosti. Doba se zkrátka mění. Dnes již neplatí, že rezervační a vyvolávací systémy jsou jedno a totéž. Pojďme si tyto pojmy blíže vysvětlit.

Občan se chce předem objednat z domu nebo z práce na úřad, aby si vyzvedl například řidičský průkaz. K tomu využije on-line rezervační systém RESERVATIC. Přijde do budovy, kde již pod stropem visí důvěrně známé displeje s pořadovým číslem, tedy vyvolávací systém. Může se jednat například o vyvolávací systém společnosti Kadlec elektronika s.r.o., se kterou Reservatic technicky spolupracuje. Občan přistoupí k displeji vyvolávacího pultíku, ale nečeká na tisk papírku s číslem, pouze zadá PIN, který obdržel při on-line rezervaci termínu. V tu chvíli jej systém sám zařadí na rezervovaný čas, aniž by občan musel čekat jako poslední příchozí v čekárně. Společnost Reservatic se specializuje na on-line rezervační systémy. Společnost Kadlec zejména na systémy vyvolávací.

A jak do tohoto koloběhu zapadá Gordic? 

Je to jednoduché. Pokud si občan potřebuje zařídit rezervaci času pro úřední úkon nebo jednání, potřebuje k tomu vhodné „prostředí“, a tím je Portál občana. V něm si lidově řečeno může najít a „naklikat“ vše potřebné. A hlavně se bezpečně autentizovat, aby úředník věděl, kdo a s čím na úřad přijde. A k tomu slouží aplikace Portál občana GORDIC. Pro nás, běžné návštěvníky úřadů, je to velké zjednodušení. A pro vás z úřadů také. Proč? Pojďme si situaci popsat:

Portál občana využívá jedno přihlášení, a to Identitu občana. Uživatel si nemusí zřídit registraci do dalšího systému. Nemusí si pamatovat další heslo. I tak jich máme až dost, že? Jednoduše se přihlásí do Portálu občana svého města s využitím Identity občana, aby si podal potřebnou žádost, například o zmíněný nový řidičský průkaz. Formulář s žádostí v portálu vyplní a rovnou z aplikace odešle. Ale vyzvednout jej musí osobně. A zde narážíme na jádro věci. V portálu se rovnou objedná také na osobní návštěvu. Nemusí na webu města hledat otevírací dobu úřadu, nehledá ani samostatný rezervační systém, pokud jej město má a nepotřebuje žádná další hesla pro přihlášení. Vše má na jednom místě, v jedné aplikaci. Přehledně a bezpečně.

Výsledkem společného produktu, který vám nyní firmy Gordic a Reservatic předkládají, je spokojený občan, který nemusí chodit na úřad kvůli věcem, které se dají vyřídit z domova. Pokud pak na úřad již musí, tak má dopředu stanovený přesný termín a svou agentu vyřídí v klidu bez zbytečného čekání. Úřad je také spokojený, že nabídne občanům novou moderní službu a výrazně sníží zátěž pracovníků na přepážkách. Tomu se říká WIN-WIN situace.