Elektronická finanční kontrola v GINIS Express SQL? Ano, velmi jednoduše

1 min čtení

3. 4. 2023

Hlavními cíli finanční kontroly je prověřovat dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky a informování vedoucích orgánů o jejich nakládání. V tomto článku si povíme, jak s finanční kontrolou dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, pomůže modul Elektronická podpisová kniha (EPK) informačního systému GINIS Express SQL.

Co to vlastně EPK je? Modul Elektronická podpisová kniha slouží k podepisování dokumentů, které byly předány k elektronické finanční kontrole. Úzce spolupracuje s moduly Kniha došlých faktur, Kniha odeslaných faktur, Objednávky či Evidence smluv. Dle zadaného scénáře navržené elektronické finanční kontroly modul EPK připojuje elektronické podpisy průvodkám k jednotlivým dokumentům. Všechny kroky procesu schvalování jsou zaznamenávány v historii.

Vedoucí pracovník si může prostřednictvím modulu EPK digitální dokumenty prohlédnout a poté je buď jednotlivě, nebo hromadně schválit a podepsat, případně zamítnout. Pokud dokument neschválí, lze připojit komentář, proč byl dokument zamítnut. Dokumenty zamítnuté se vrací zpět předkladateli do původního modulu k přepracování. Dokument schválený je postoupen dalšímu podepisujícímu v modulu EPK, který je na řadě, dokud dokument neprojde celým schvalovacím kolečkem v modulu EPK.

A umí toho mnohem více. Například vytvoření schvalovacího scénáře (pracovního postupu) dle vlastních požadavků nebo možnost zasílání avizačních e-mailů. Modul překvapí také rychlým a pohodlným schvalováním faktur, poukazů a objednávek v rámci elektronické finanční kontroly.