Náhled do projektu Kraje pro bezpečný internet (KPBI)

3 min čtení

5. 4. 2023

S rostoucím počtem uživatelů internetu, mobilních zařízení a dalších digitálních technologií se zvyšuje i počet hrozeb a rizik spojených s jejich používáním. Kybernetická bezpečnost dnes již není pouze pojem, ale oblast, které se musíme věnovat. Jelikož si je firma Gordic vědoma této důležitosti, stala se partnerem projektu KPBI, kterému se podíváme více pod pokličku. Naším hostem v rozhovoru je Lucie Časarová, zakladatelka projektu KPBI a odbornice na kybernetickou bezpečnost. V tomto rozhovoru se zaměříme na budoucnost projektu, její názor a zkušenosti v oblasti kybernetické bezpečnosti.

1. Co vás vedlo k založení projektu KPBI, můžete nám ho blíže popsat?

Jednotlivé kraje měly různou úroveň řešení problematiky kybernetické bezpečnosti. Některé se aktivně věnovaly vzdělávání a osvětě v této oblasti, jiné toto téma řešily minimálně. Proto jsme se snažili tyto přístupy sjednotit. Hlavním cílem projektu KPBI je prostřednictvím spolupráce mezi kraji zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. Provozujeme například e-learningový portál, kde je možné najít spoustu rad, videospotů a jiných materiálů pro bezpečný pohyb na internetu. Součástí projektu je také soutěžní kvíz pro žáky a studenty, který napomáhá gramotnosti v této oblasti. Až šest vítězů v každém zapojeném kraji získá od partnerů projektu hodnotné ceny.

2. Jak dlouho funguje tento projekt?

Projekt funguje již od roku 2013. Nejprve se do něj zapojilo 6 krajů a postupně se přidávaly další. Dnes je jich celkem 13.

3. Pojďme se podívat do budoucna, jaké konkrétní plány máte s tímto projektem?

Plánujeme zapojení posledního nezúčastněného kraje – Olomouckého. Dále bychom chtěli inovovat soutěžní kvíz, aby byl nadále co nejvíce atraktivní pro žáky a studenty. Důležitá nám aktuálně připadá i problematika mediální gramotnosti, proto bychom rádi věnovali e-learningové lekce tomuto tématu. V předchozích letech jsme připravovali videospoty, které jsme v loňském roce nahradili podcasty. Tento způsob informování o aktuálních tématech z oblasti kyberbezpečnosti se nám osvědčil, a proto bychom s tímto formátem rádi pokračovali i v budoucnu.

4. Když se podíváte do statistik, je vidět, že se zájem o kybernetickou bezpečnost dostává více do povědomí?

Ano. Za těch 10 let, co projekt funguje, se situace v oblasti kybernetické bezpečnosti značně změnila. Před 10 lety se jednalo o téma víceméně okrajové. Dnes je zásadní a řeší ho každý uživatel internetu. Každoročně připravujeme soutěžní kvíz pro žáky a studenty z celé České republiky a neustále nám počet soutěžících narůstá. Je tedy patrné, že se i téma kyberbezpečnosti a bezpečného chování v prostředí internetu promítá stále více do výuky na školách.

5. Pokud byste mohla udělat cokoliv v oblasti kybernetické bezpečnosti, co by to bylo?

Určitě bych byla ráda, pokud bychom nebyli neustále o krok zpátky za útočníky v kybersvětě, ale abychom se dokázali už dopředu připravit na všechny nástrahy a hrozby, které na nás při pohybu v prostředí internetu mohou potkat.

6. Je něco, co je v oblasti kybernetické bezpečnosti v současnosti opomíjené?

V dnešní době je mnoho materiálů ke vzdělávání v oblasti kyberbezpečnosti, které zahrnují širokou škálu témat (od kyberšikany po ransomware). Často opomíjenými uživateli vzdělávání jsou senioři nebo například dětské domovy. Sami se v rámci projektu KPBI snažíme s těmito skupinami pracovat, proto jsme pro seniory připravili videospoty a chystá se i brožura a e-learning. Pro dětské domovy jsme v nedávné době uspořádali seminář.

7. Co byste ráda vzkázala čtenářům?

I přesto, že je svět informačních technologií plný nástrah, určitě bychom neměli zapomínat na pozitiva spojená s jejich užíváním, která zásadně převažují. A měli bychom určitě na pozitivní příklady upozorňovat.

Paní Časarová, děkujeme Vám za čas, který jste nám věnovala. Ceníme si Vaší angažovanosti v tomto projektu, díky kterému se kybernetická bezpečnost dostává do podvědomí stále více uživatelům internetu. Pokud by se chtěli čtenáři dozvědět více, mají možnost navštívit stránky www.kpbi.cz.