Senzor kvality vzduchu ohlídá vydýchaný vzduch

2 min čtení

7. 6. 2023

Systémová elektroinstalace neboli chytrá domácnost od HDL Automation s.r.o. kromě automatizace osvětlení, stínění, vytápění atd. kontroluje i vydýchanost vzduchu ve vašem tzv. inteligentním domě. A jelikož dokáže různé funkce propojit, sama zajistí čerstvý vzduch regulací ventilace, rekuperace. Vhodným nastavením systému tak nejen bydlíte zdravě a komfortně, a zároveň neplýtváte energiemi.

Senzor kvality vzduchu detekuje obsah CO2, prachových částic PM 2.5, těkavých organických sloučenin TVOC, vlhkosti a teploty. TVOC, je sice méně známá ale přesto důležitá hodnota ovzduší, které dýcháme. Zahrnuje celkový obsah těkavých organických látek ve vzduchu obsažených. Původ těchto látek jde od stavebních materiálů (plastové podlahy, lepidla, kyty…) přes případné výpary barev a rozpouštědel až po produkty lidského těla. Hodnota PM 2.5 pak udává prašnost okolí. Jedná se o jemné částice prachu o aerodynamickém průměru rozmezí 1‚0 až 2‚5 mikrometrů, který je škodlivější než prach hrubší, protože se nezachytí v horních cestách dýchacích a projde až do plic.

Kromě barevné indikace přímo na senzoru ve tvaru světelného kruhu, nabízí zobrazení naměřených hodnot na nástěnném ovládacím panelu Granite Display nebo v aplikaci HDL ON. Barva indikátoru závisí na parametrech PM2.5 a CO2 a mění se podle níže uvedeného grafu. Modrá znamená nejkvalitnější vzduch, červená vážné znečištění. Světelnou indikaci lze vypnout a zapnout stiskem středové části světelného kruhu senzoru.

Senzor může pracovat samostatně, ale zapojením do systému automatizace při překročení limitu systém sám spustí ventilaci nebo jiná regulační opatření, čímž zabráníte únavě a bolestem hlavy. Kromě toho je archivována historie naměřených údajů. I když je nejčastěji využíván ve školách, administrativních budovách a dalších prostorech, kde se očekává koncentrace lidí, proč nemít kvalitu vzduchu pod kontrolou i doma? www.hdl-automation.cz