Roste množství digitálních služeb i cloudových řešení

4 min čtení

28. 6. 2023

Rozhovor s Michalem Řezáčem, ředitelem pro strategický rozvoj a kyberbezpečnost společnosti Gordic pro CIO Business World

Jaký pro vás byl rok 2022? Které úspěchy byly pro vás stěžejní?

Rok 2022 můžeme považovat za úspěšný. Tržby Gordicu meziročně vzrostly o téměř 14 %. Ale získali jsme i řadu pozitivních zpětných vazeb nefinančního charakteru, například Ocenění českých lídrů pro ryze české firmy, cenu hejtmana za společenskou odpovědnost nebo zařazení mezi největší rodinné firmy podle časopisu Forbes. Podařilo se nám dosáhnout významných pokroků i v interních procesech. Pokračovaly například investice do technologické infrastruktury, došlo k dalšímu posílení procesů a kapacit v oblasti informační bezpečnosti a prevenci kybernetických rizik, naše partnerská síť se rozrostla o další subjekty a zahájili jsme řadu integračních aktivit s významnými partnery, jako jsou například Software 602 nebo Bakaláři.

Jaké trendy budou důležité v nejbližší i vzdálenější budoucnosti? Jste na ně připraveni?

Očekáváme další masivní rozvoj cloudových služeb, a to jak v segmentu SMB, tak v blízké budoucnosti i u velkých zákazníků. Pokračovat bude trend nárůstu digitálních služeb spojených s využíváním NIA a portálu občana. Na vzestupu bude určitě i interní digitalizace úřadů. Tuto vizi bezpapírového fungování realizuje stále více institucí a klíčovou roli v ní hraje elektronická spisová služba s podpisovou knihou. Spisová služba prochází velkými změnami, a to v důsledku legislativních úprav posledních let, nárůstu digitálních dokumentů a chystaných atestací. Z hlediska trendů nemůžu nezmínit tlak na kybernetickou bezpečnost – nová evropská směrnice NIS2 bude znamenat další impulz pro zvyšování bezpečnosti informací ve veřejném i soukromém sektoru. A mění se i pracovní návyky, například home office už zůstal standardem i v tomto postcovidovém období. Snažíme se naši platformu GINIS vyvíjet a provozovat tak, aby těmto trendům vyhověla, a zdá se, že se to daří. A to nejenom díky jejím funkčnostem, ale i díky svému technologickému provedení v podobě webového klienta.

Podařilo se v loňském roce rozšířit odbytiště pro vaše služby nebo výrobky?

Produkty naší CybecSec divize jsou úspěšné v soukromém sektoru, který se stejně jako veřejná správa potýká s nárůstem kybernetických hrozeb. Také firmy si začínají uvědomovat, že bezpečnost je třeba řídit systematicky včetně edukace vlastních zaměstnanců a partnerů. Daří se nám dosahovat úspěchů v akademické sféře v oblasti správy dokumentů a ekonomicko-účetních agend. Díky naší dceřiné společnosti BBM disponujeme metodickými znalostmi z fungování těchto institucí, která mají svá specifika oproti územně samostatným celkům nebo organizačním složkám států. Z pohledu zahraniční expanze pro nás představuje největší výzvu Slovensko, kde úspěšně provozujeme naši elektronickou spisovou službu.

Celý svět ICT je zatížen problémem s množstvím a kvalitou dostupných odborníků. Jak je těžké pro vaši firmu získávat nové lidi, nebo máte nějaký návod na jejich získávání? Posilujete, či spíše stagnujete, co se týče počtu lidí? Nebo jste stále na svém, stačí vám to a nemáte důvod ke shánění dalších spolupracovníků?

V roce 2022 u nás došlo k mírnému nárůstu počtu zaměstnanců. Pravda je, že dostupných odborníků není mnoho a stejně jako celý obor se s tím potýkáme i my a naše distribuční síť. Navzdory tomu pracovní kolektiv firmy v posledních letech notně omládl a přes všeobecný nedostatek programátorů a dalších IT specialistů se nám daří volné pozice obsazovat. Ke zvyšování kvalifikace a rychlejšímu zapracování nových kolegů by měl přispět inovovaný systém interního vzdělávání s podporou nástroje GDPO. Pro nové uchazeče nabízíme vedle profesního růstu i možnost podílet na významných projektech digitalizace, pozitivní vnitrofiremní atmosféru s množstvím teambuildingových aktivit nebo atraktivní pracovní prostředí. S naším novým pražským sídlem jsme postoupili do finále soutěže Kanceláře roku.

Zmiňoval jste atestaci spisové služby potřebnou k tomu, abyste ji mohli dál nabízet úřadům. Budete se o ni ucházet a jak zajímavá je pro vás zmíněná povinnost z byznysového hlediska?

Společnost naší velikosti a významu samozřejmě s atestací počítá. Jsme na trhu již 30 let a naším základním krédem je stabilita zákazníků. Ti od nás samozřejmě očekávají, že atestaci úspěšně podstoupíme. Navíc produkt dlouhodobě vyvíjíme v souladu s legislativními požadavky, takže proces „interní atestace“ již dlouhodobě realizujeme. Nově povedou elektronickou spisovou službu například školy. Velká většina veřejných institucí však dnes už tuto povinnost má, resp. spisovku potřebuje, aby plnila povinnosti vyplývající i z dalších právních předpisů. I pro ně může být nová legislativa a navazující atestace impulzem, aby tento klíčový systém každého úřadu uvedly do náležitého stavu. Určitá obchodní příležitost to tedy pro dodavatele spisových služeb je.