Zorganizovali jsme pro vás šňůru konferencí Gordic Region Tour

2 min čtení

11. 7. 2023

Rok se s rokem sešel a my jsme se opět pustili do realizace setkání uživatelů informačního systému GINIS. Jedná se o tradiční konferenci, kde vystupují odborníci z distribuční sítě nebo přímo ze společnosti Gordic. Posluchači se zde dovídají o novinkách v programu, o aktuálních legislativních změnách či o ukázkách z praxe od jiných zákazníků.

První setkání proběhlo v Blansku pod taktovkou Gordic Distributora BNSOFT. Ten si pro všechny přítomné připravil novinky IS GINIS a Portálu občana. Přednášející se věnovali i novele zákona o účetnictví. Odpolední část byla zaměřena na aktuální stav legislativy SSL, dále na vzdálené podepisování pomocí Software602, cloudová řešení MS Azure nebo Úřední desku.

Další konferenci Region Tour si vzal na svá bedra Gordic Distributor KMS z Jihlavy, který akci tradičně uspořádal na Sečské přehradě.

Úvodního slova se ujal ředitel KMS software Ivan Kugler, na kterého navázal Zdeněk Tišl. Všechny přítomné seznámil s chystanými změnami v zákonu o účetnictví. Jako další se představil Miroslav Čejka. Přítomné informoval o tom, jak vypadá aktuální legislativa spisové služby. Vysvětlil, jaké zásadní změny přináší pro původce novela vyhlášky 259/2012 Sb. vyhláškou 96/2023 Sb. S tím souvisí i novela Národního standardu (NSESSS).

Následovala přednáška na téma Průběžná elektronická finanční kontrola, se kterou vystoupila Lenka Eliášová. Vysvětlila, že IS GINIS umožňuje rozšíření elektronické finanční kontroly o zjednodušené schvalování pro usnadnění práce při úpravách již jednou schválené finanční kontroly.

Dále se posluchači dočkali informací o implementaci platebního automatu v Chomutově, o možnostech využití modulu Přestupky – Městská policie, s využitím Portálu občana, nebo o nevyužívaných usnadněních v GINIS Standard.

Poslední setkání s uživateli informačního systému GINIS zorganizovala ostravská pobočka společnosti Gordic v Rožnově pod Radhoštěm. Odborníci promluvili na téma cestovních příkazů a evidence obyvatel, vzdálené podepisování nebo vzdálený přístup do správního spisu. Řeč přišla i na chystanou směrnici NIS2 a analýzu rizik. Budeme se těšit na další setkání.