Inovace webového klienta nabízí nové funkce a možnosti

1 min čtení

26. 7. 2023

Optimalizace pro dotykové ovládání

Pokud jste velmi zaměstnaní, oceníte možnost vyřizovat žádosti k podpisu jednoduše, a především na zařízeních s dotykovým ovládáním. V Elektronické podpisové knize (EPK05) si můžete toto optimalizované zobrazení zapnout jednoduchými přepínači v uživatelském nastavení. Ze standardních analytických seznamů se tak dostanete na jednodušší zobrazení pomocí karet. Ty můžete ovládat jak myší, tak pomocí gest. Všechny standardní funkce jako náhled na  dokument, funkce schválit, podepsat, posoudit, zamítnout atp. zůstávají zachovány.

Vzdálené podepisování

Aby vám v Elektronické podpisové knize bez problémů fungovalo i elektronické podepisování na zařízeních platformy s iOS (Apple, Mac) nebo Android, doporučujeme investovat do řešení vzdálených podpisů 602 SecuSign a současně do příslušného rozšíření GINIS. Díky této funkcionalitě se vám budou nabízet certifikáty pro elektronický podpis i na těchto zařízeních.

Přednastavení umístění vizualizace podpisu

V modulech spisové služby bylo možné umístit vizualizaci elektronického podpisu pomocí souřadnic. Podpisy se tak zpravidla vizualizovaly na pevně určené místo, na  okraji dokumentů, titulní stránce atp. Moduly GINIS nově disponují funkcionalitou Umístit podpis pro konkrétní roli, díky které může například administrativní pracovník přednastavit jeho umístění na libovolné místo v dokumentu, může upravovat velikost vizualizace podpisu a v neposlední řadě vložit více vizualizací podpisu na jeden dokument současně, což koresponduje s požadavky z analogového světa dokumentů, kdy je jeden dokument podepisován na  více místech současně. Manažer poté pouze stiskne tlačítko podepsat a vizualizace se  umístí tam, kam určil pracovník.