Krajský úřad Středočeského kraje spustil zaměstnanecký portál

2 min čtení

7. 8. 2023

Zaměstnanci Krajského úřadu Středočeského kraje už nemusí řešit personální a mzdové záležitosti osobně nebo telefonicky s pracovníky mzdové účtárny. K dispozici totiž mají modul Personálně-platové přehledy a požadavky.

Díky němu mají zaměstnanci umožněn přístup ke svým personálním údajům a také informacím týkajících se jejich platového zařazení. O implementaci PPP se postarali pracovníci GORDIC Distributora BNSOFT ze Znojma. Tento nástroj propojili s již využívanými HR moduly Personalistika, Systemizace, Práce a mzdy.

Ovládání modulu je velice intuitivní a zaměstnanci v něm najdou pouze ty informace, které se týkají přímo jich. Rozděleny jsou do logických celků a k vidění jsou základní a kontaktní údaje, informace o aktuálně platných pracovně právních vztazích, včetně kontaktů na přímého nadřízeného.

Z kanceláře nebo domova si tak mohou kdykoliv zažádat o dovolenou, zjistit, na kolik dnů volna mají ještě nárok nebo si stáhnout elektronickou výplatní pásku. Kromě toho mají k dispozici odkazy na důležité dokumenty. Například vnitřní předpisy už nemusí zdlouhavě hledat v úložišti dokumentů. Stačí pouze kliknout na odkaz v modulu PPP  a potřebné informace se zobrazí. Variabilita modulu PPP umožňuje zobrazit různé typy informací dle role přihlášené osoby. Vedoucí odboru nebo vedoucí oddělení tak má k dispozici informace týkající se podřízených. Zároveň vidí všechny jejich požadavky o nepřítomnosti, které následně schvaluje nebo zamítá prostřednictvím Elektronické podpisové knihy.

Mzdová účetní má zase prostřednictvím tohoto modulu přístup k sestavě nepřítomností všech pracovníků, které v rámci mzdového modulu spravuje. Pokud některý ze  zaměstnanců nemá v danou chvíli přístup do modulu, může se se svojí žádostí obrátit na asistentku, která požadavek zadá za něj.

Prvotním impulsem implementace modulu PPP byl požadavek na zefektivnění procesu elektronických žádanek o nepřítomnost. O tom, že se na Krajském úřadě osvědčil dokazuje fakt, že v současné době probíhá implementace rozšiřujících funkcionalit, aby bylo možné využít větší potenciál modulu a zapojit tak každého zaměstnance do  interního dění na úřadě.