Zámek v Mikulově hostil další ročník výroční konference egovernment

2 min čtení

8. 9. 2023

Letošní jubilejní 15. ročník se vyznačoval nejenom krásným počasím, které se stalo téměř tradicí, ale také vysokou návštěvností. Na hosty čekal dvoudenní program plný zajímavých a aktuálních vystoupení. Ke slovu se dostali také odborníci z naší společnosti.

Hlavní letošní prezentace byly zaměřeny na Digitální informační agenturu jako aktuálně nejdůležitějšího segmentu českého e-governmentu. V úvodním bloku ji prezentoval její ředitel Martin Mesršmíd. Na pódiu velkého zámeckého sálu se představil i Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie a prezident Hospodářské komory ČR, který se zaměřil na stav a naplňování zákona o právu na digitální služby. Během dopoledního programu se hosté studia Egovernmentu věnovali problematice elektronické peněženky, respektive elektronických dokumentů.

Velká pozornost v rámci konference byla tradičně věnována kyberbezpečnosti. Vyhrazena jí byla jak samotná sekce, tak část sekce Egovernment. Adam Kučinský, ředitel odboru regulace, NÚKIB vystoupil s prezentací Směrnice NIS2 a nový zákon o kybernetické bezpečnosti. Na téma evropské směrnice v odpoledním bloku navázali i František Janů, vedoucí oddělení Služby Cyber Security a Miroslav Dvořák, ředitel odboru Správa informační bezpečnosti, oba ze společnosti Gordic.

Návštěvníkům prezentovali stávající služby a produkty, které Gordic nabízí a nechybělo ani ukázka novinek, které společnost chystá. František Janů návštěvníkům představil aplikaci CSA, která je určena pro zpracování evidence aktiv, analýzu rizik a řízení procesních náležitostí kybernetické bezpečnosti.

„Pro nás kybernetická bezpečnost nikdy nebyla jenom legislativní povinností, ale chápeme ji jako existenční nutnost. Analýza rizik by měla dát organizaci vždy přehled o tom co má chránit a jakým způsobem. Měla by být dokumentem, který je živý a pravidelně aktualizovaný,“ říká František Janů.

Na něj navázal Miroslav Dvořák, který v úvodu promluvil na téma, co je informační bezpečnost a jakým způsobem redukovat plochy pro útok. Následoval přehled chystaných novinek, například monitorování externí útočné plochy a centrální správu bezpečnostních událostí.Miroslav Dvořák nezapomněl ani na záplatování aplikací a operačních systémů za běhu.

„Představte si technologii patchování, která se chová jako antivirový systém. To znamená, že vy nemusíte distribuovat žádné patche, ty se stahují automaticky v podobě drobounkých signatur a online se aplikují. Opět, jako i u jiných prezentovaných novinek, jsme si stanovili kritéria, kterých chceme dosáhnou. Jedním z nich byla i bezproblémová koexistence se stávajícími systémy pro záplatování bezpečnostních děr. Připravovaná novinka umožňuje záplatovat i některé již výrobcem nepodporované aplikace a operační systémy.“

Druhý den konference byl tradičně věnován monotematickému semináři. Ten byl tentokrát zaměřen na problematiku spisových služeb, změnu zákona a věnoval se i otázkám certifikace. Mezi diskutujícími se představil také Ladislav Mazač ze společnosti Gordic.