O nové termíny školení je velký zájem, včas si je rezervujte

2 min čtení

13. 9. 2023

Touto cestou bychom vás chtěli pozvat na nově vypsané termíny školení společnosti Gordic. Ani v létě totiž naši lektoři nezaháleli. Přichystali si pro vás kurzy, které proběhnou standardně od září do prosince. V nabídce naleznete klasická školení zaměřená na práci v informačním systému GINIS StandardGINIS Express. Je důležité vědět, do které kategorie spadáte. Jenom tak se přihlásíte na ten správný kurz, který je určen pro velikost vaší organizace.

Mezi novinky našeho školení patří například Novela zákoníku práce. Ta výrazně ovlivní zaměstnance i zaměstnavatele v oblasti dohod konaných mimo pracovní poměr, stanoví nová pravidla pro práci na dálku, upravuje doručování, rozšiřuje informační povinnosti zaměstnavatele a zavádí i další drobné změny jako např. u rodičovské dovolené apod. Školení poskytne komplexní informace o dopadech novely zákoníku práce včetně dopadu do personálních a mzdových modulů. Kurzem vás provedou odborníci naší distribuční sítě z firmy BNSOFT s.r.o. ze Znojma s letitou praxí.

Dalším velmi oblíbeným školením, na které jsme vypsali již několik termínů je Nový zákon o účetnictví, který bude účinný od 1. ledna 2025. Zákon zásadním způsobem změní stávající účetní procesy a výstupy. Významné změny se týkají i účetních jednotek veřejného sektoru. Jedná se zejména o změny v pojmosloví, oceňování, výkazech a elektronizaci účetního procesu. Školení vám poskytne základní představu o koncepci a dopadech nového zákona o účetnictví se zaměřením na účetní jednotky veřejného sektoru (tj. kraje, obce, příspěvkové organizace, organizační složky státu). Kurzem vás provede kolega Zdeněk Tišl, který ve společnosti Gordic působí jako ředitel metodické sekce s více než 13letou praxí v oblasti metodiky účetnictví a rozpočtu organizací veřejného sektoru. Specializuje se hlavně na oblast majetku a aktivně se podílí na tvorbě všech celostátních metodik Gordic.

Všechny semináře proběhnou v online prostředí. Aktuální nabídku všech plánovaných školení naleznete vždy na stránkách Gordic.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na manažerku školení Martinu Přibíkovou (martina_pribikova@gordic.cz, tel.: 737 525 763).