Ekonomiky úřadů čeká masivní digitalizace

3 min čtení

22. 9. 2023

Metodická rada krajů se věnovala nové legislativě i technologiím.

Ve středu 20. září se pod záštitou Jihomoravského kraje konalo v Brně metodické setkání ekonomů krajských úřadů na téma digitalizace a automatizace ekonomických procesů. Formou odborných vystoupení byly představeny chystané legislativní změny se zaměřením na nový zákon o účetnictví a rozpočtovou skladbu i novinky v platformě GINIS. Více než 40 účastníků z řad ekonomů a účetních přivítal ředitel metodické sekce Gordicu Zdeněk Tišl.

Generální ředitel Jaromír Řezáč připomněl dlouhou tradici metodických rad a ujistil přítomné zástupce krajů, že Gordic je plně připraven vypořádat se s novými legislativními požadavky, a to s maximální ohleduplností k uživatelům platformy GINIS. Majitel společnosti rovněž zdůraznil, že firma přikládá velký význam internímu i externímu vzdělávání. Nově vzniklá Gordic Akademie má přispět k větší erudici uživatelů i kvalitě poskytovaných služeb.

Hlavní milníky mnohaleté spolupráce mezi Gordicem a Jihomoravským krajem shrnul v úvodním vystoupení Pavel Dvořák. Marta Řičánková z krajského úřadu konkrétněji přiblížila implementaci systému elektronické finanční kontroly, která proběhla v letech 2018 až 2021. Realizace projektu zahrnovala také zpřístupnění Elektronické podpisové knihy jednotlivým schvalovacím rolím.

„Elektronickou finanční kontrolu jsme začali využívat od ledna 2020. Shodou okolností právě včas, protože přišel covid a příslušní pracovníci ocenili možnost schvalovat z domova v rámci homeoffice,“ zavzpomínala hlavní metodička kraje.

O rok později pak následovala příprava elektronické řídící kontroly v oblasti smluv. Právě dotažení plné digitalizace smluv, tj. až po elektronický podpis smluvních stran bez nutnosti tisku, je pro úřad aktuální výzvou.

Přítomní zástupci z Ministerstva financí ČR pohovořili o připravovaném novém zákonu o účetnictví. Záměrem ministerstva je vytvořit moderní právní formu pro dalších 30 let. Zákon chce podpořit digitalizaci obecnými podpůrnými pravidly, na úrovni zákona nejsou řešeny technické nástroje a postupy. V každém případě je cílem normy účetní evidence bez papíru.

„Do konce roku se dá očekávat finalizace návrhů doprovodných zákonů pro jejich mezirezortní připomínkování. V omezené míře probíhá paralelně i tvorba prováděcích vyhlášek,“ informoval Michal Svoboda o aktuálním stavu příprav.

Definitivní termín platnosti a účinnosti zákona nepadl, tato záležitost je řešena na úrovni vedení ministerstva. Následovaly novinky týkající se novel dalších právních norem, jako je např. zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nebo vyhláška o rozpočtové skladbě.

Michal Polák z Gordicu představil účastníkům setkání webového klienta systému GINIS. Tato technologická varianta umožňuje provoz aplikací v libovolném webovém prohlížeči i na libovolném zařízení. Zdůraznil, že GINIS je dnes platforma, která může sloužit pro budování různých nadstavbových aplikací. Autoři se podle něho snažili zapracovat do aplikací řadu prvků, které uživatelé znají z Outlooku nebo z mobilních aplikací, takže ovládání by nemělo být nic složitého. K tomu by měla přispět i pokročilá personalizace klienta – uživatel si může vypnout tlačítka, která nepoužívá, a tak může mít každý trochu jinou pracovní plochu. Od roku 2024 je možné nasazovat v tomto provedení základní skupinu ekonomických modulů. Elektronická spisová služba GINIS je ve webové variantě k dispozici již kompletně.

Jiří Kotisa se v přednášce na téma Portál občana věnoval možnostem automatického vytěžování dat. V současnosti je řešena fikce podpisu, přičemž tato funkcionalita by měla být dispozici do konce letošního roku. V závěrečném vystoupení pak ředitel pobočky Gordic Brno Jaroslav Hanák zdůraznil význam zákona DEPO pro digitalizaci veřejné správy. Obsáhlá analýza zákona a jeho dopadů na současné fungování úřadů bude účastníkům metodické rady předána k využití.