Jedeme dál! Gordic slaví 30 let od založení

3 min čtení

3. 10. 2023

Jsme tak silní, jak pevné jsou naše vztahy.

Proto je naším znakem Gordický uzel, symbol vnitřní soudržnosti našich lidí.

Jedním z hlavních výdobytků revoluce v roce 1989 bylo bezesporu svobodné podnikání. Zakládání podniků a živností se stalo jedním ze symbolů devadesátých let. Mnozí obstáli a vybudovali fungující firmy. Stejně tak tomu bylo v případě generálního ředitele společnosti Gordic Jaromíra Řezáče. Je to už 30 let, co se Gordic řadí mezi přední české tvůrce informačních systémů.

Zakladatel firmy

Už od dětství byly zálibou Jaromíra Řezáče zajímavé matematické úkoly. Zajímal se o fyziku a elektrotechniku. Dnes je duší a manažerem své firmy, programátorem a kybernetikem. Současně je i velkým patriotem, česká firma a český stát patří mezi jeho osobní priority.

Začátky podnikání

S podnikáním začal Jaromír Řezáč už v roce 1990 jako fyzická osoba za významné podpory svojí manželky Hany a dvou kamarádů. Všichni tři ho trpělivě směřovali na ekonomické agendy, zejména na účetnictví, které nejdříve nerad chápal a později aktivně rozvíjel. Přišel rok 1993, kdy Jaromír Řezáč transformoval Gordic na právnickou osobu. O tři roky později vznikl současný klíčový produkt společnosti, komplexní informační systém GINIS. V následujících letech firma pomohla svému významnému klientovi – Ministerstvu obrany ČR při přípravách vstupu země do NATO. Poté, co do společnosti nastoupili synové Marek a Michal, firma rozšířila své portfolio o produkty a služby v oblasti kybernetické bezpečnosti a internetu věcí. Software značky Gordic dnes používá více než 6 000 organizací veřejné správy (od ministerstev až po malé příspěvkové organizace) i řada firem.

Gordic není pouze GINIS

Kromě informačních systémů pro veřejnou správu se firma zaměřuje i na technologie pro chytré budovy prostřednictvím dceřiné firmy HDL Automation s.r.o. Gordic také získal 100% podíl ve firmě BBM spol. s.r.o., dodavatele ekonomických aplikací se specifickou funkcionalitou a metodikou pro veřejné instituce a vysoké školy. Generální ředitel společnosti Gordic Jaromír Řezáč je vyhlašovatelem výzvy Iniciativa KYBEZ. Hlavním cílem tohoto sdružení je snaha o bezpečnější digitální prostor a kvalitní život v něm.

Hodnota značky

Filozofií a vizí firmy je bezpečná a propojená společnost. Společnost, ve které technologie usnadňují lidem život. Díky zpětné vazbě od svých klientů se Gordic neustále rozvíjí. Svým zákazníkům poskytuje uživatelskou i významnou metodickou podporu. Mnohá řešení jim dokáže vytvořit na míru. Od konkurence se odlišuje zejména komplexností systémů a provázaností agend, ohleduplností při jejich implementaci, odpovědností při podpoře všech platforem a také důrazem na bezpečnost.

Firemní kultura

Kromě ekonomických úspěchů své firmy si generální ředitel cení také vysoké firemní kultury, kterou vybudoval i pečlivým výběrem zaměstnanců. Rodina a kvalitní tvůrčí práce jsou jeho prvořadými životními hodnotami. Firemní kodex vychází z vlastního žebříčku hodnot, kde nejvýše stojí slušnost, pokora, loajalita, optimismus, angažovanost, odpovědnost, odbornost. S každým nově příchozím zaměstnancem se generální ředitel osobně setkává. Generační kontinuita Jaromír Řezáč je jedním z mála českých podnikatelů, kteří měli to štěstí a vychovali si své následovníky. Chuť pokračovat v rodinné tradici před několika lety projevili oba jeho synové – Marek a Michal, kteří postupně přebírají otěže. Cílem Jaromíra Řezáče je, aby Gordic zůstal poctivou českou firmou.

Náhled do budoucnosti

Generální ředitel Gordicu do budoucna očekává další masivní rozvoj cloudových služeb, a to jak v segmentu SMB, tak v blízké budoucnosti i u velkých zákazníků. Pokračovat bude trend nárůstu digitálních služeb spojených s využíváním NIA a portálu občana. Na vzestupu bude určitě i interní digitalizace úřadů. Z hlediska trendů je nutné zmínit tlak na kybernetickou bezpečnost – nová evropská směrnice NIS2 bude znamenat další impulz pro zvyšování bezpečnosti informací ve veřejném i soukromém sektoru. Gordic se proto snaží platformu GINIS vyvíjet a provozovat tak, aby těmto trendům vyhověla. Zdá se, že se to daří, a to nejenom díky jejím funkčnostem, ale i díky technologickému provedení v podobě webového klienta.