Není už těch změn nějak moc?

2 min čtení

9. 10. 2023

Právě tento název nesla další konference CNZ 2023, která se konala tradičně v Národním archivu v Praze. Probíhala hybridní formou, tedy online i prezenčně. Na programu nechyběly čtyři diskuzní bloky na téma eIDAS 2.0 aneb co zbylo z velkých plánů, Změny v legislativní úpravě výkonu elektronické spisové služby, Umělá inteligence – pomocník nebo hrozba? a Výběr digitálního obsahu k uchování nejsou jen elektronické skartace. Do dvou z nich se zapojili i zástupci naší společnosti, která byla jedním z partnerů konference.

V říjnu 2020 Evropská rada vyzvala k vytvoření celoevropského rámce pro bezpečnou veřejnou elektronickou identifikaci, včetně interoperabilních digitálních podpisů, který by lidem poskytl kontrolu nad jejich online identitou a daty a také umožnil přístup veřejnosti ke všem digitálním službám. Komise předložila návrh nařízení o evropské elektronické identifikaci v červnu 2021. Ani po více než dvou letech však není finální verze novely nařízení o elektronické identifikaci (eIDAS) k dispozici a o jednotlivých částech se intenzivně jedná. Jak se novelizace promítne do výkonu spisové služby? Nebude nutné měnit již nasazené systémy? Právě tomu byl věnován tento programový blok, který moderoval Vít Cvrček, metodik a produktový manažer společnosti Gordic.

Na první diskuzní blok navázal druhý s názvem Změny v legislativní úpravě výkonu elektronické spisové služby. Právní úprava výkonu spisové služby se stále mění. Máme novelizovanou vyhlášku, nový národní standard a nově i atestační scénáře, které všechny změny interpretují do procesních postupů. Současně pokračují novelizace právních předpisů, které také definují požadavky na elektronické systémy spisových služeb. Co všechny tyto změny budou znamenat pro původce? Zjednoduší nebo naopak zkomplikují výkon spisové služby? Nejenom na tyto otázky se snažili najít odpověď účastníci bloku, mezi kterými nechyběl ani Miroslav Čejka, ředitel odboru Metodiky archivní a spisové služby společnosti Gordic.

Organizátorem konference je sdružení CNZ, které se věnuje otázkám dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů a související problematice. Jeho hlavním cílem je přispívat k vyšší úrovni dlouhodobého ukládání a uchovávání dokumentů a informací. Dále participovat na přípravách právních předpisů a metodik v oblasti péče o dokumenty digitální kontinuity.

Foto: CNZ