O setkání tajemníků a odborníků byl opět velký zájem

1 min čtení

19. 10. 2023

Dolní Morava na Pardubicku hostila již XLV. členskou schůzi Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR (STMOÚ ČR) a podzimní celostátní odborný seminář. Účast na akci byla velká, sjelo se na ni přes 300 osob. Nechyběla ani naše společnost, která se zde prezentovala.

Nabitý program organizátoři rozprostřeli do dvou dnů a setkání zahájila členská schůze STMOÚ. Na tu navázaly příspěvky hostů a také odborné bloky. V nich se vystupující věnovali tématům jako novela zákoníku práce, novela zákona o úřednících USC, nový stavební zákon nebo financování a platy ve veřejné správě.

Jak již bylo v úvodu zmíněno, na setkání se prezentovala také naše firma. Michal Tausch, ředitel odboru Podpora obchodu a Vít Kasal, vedoucí oddělení Inspekce distribuční sítě seznámili účastníky s produktovými novinkami naší společnosti a jejím směřováním v oblasti vývoje a dále s aktuálními trendy v oblasti digitalizace. Velké ohlasy budily pasáže o agendových nástrojích v podobě webových aplikací, umělé inteligenci, napojení spisové služby GINIS na Microsoft 365, elektronické podpisové knize v mobilu nebo doplňkové službě vzdáleného přístupu do spisu správního řízení.

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR je dobrovolné sdružení fyzických osob, které zastávají funkci tajemníka obce či města. Jeho hlavním cílem je prosazování profesních zájmů a spolupráce na rozvoji veřejné správy v ČR.