Pokračujeme v setkávání s uživateli informačního systému GINIS

1 min čtení

8. 11. 2023

GORDIC Distributor HAiDA z Nového Boru se připojil k letošní šňůře konference Region tour. Uživatelé informačního systému GINIS od společnosti Gordic se tentokrát sešli v Parkhotelu Morris v Novém Boru. Na akci se představili nejenom odborníci z distribuční sítě, ale také zástupce Státního okresního archivu Česká lípa.

Posluchači se na setkání dozvěděli nejpodstatnější novinky ze světa integrační platformy GINIS, nechyběl ani přehled aktuálních legislativních změn či ukázky z praxe od jiných zákazníků.

Úvodního slova se ujal Štěpán Drška, který pracuje pro GORDIC Distributora HAiDA jako metodik-analytik. Přítomným představil novinky ve spisové službě. Na něj navázala Simona Kozáková, metodička ze stejné společnosti, která informovala o chystaných změnách v zákonu o účetnictví.

O tom, jak vypadá aktuální legislativa spisové služby pro příspěvkové organizace a školy promluvila Věra Žežulková, produktový specialista ze společnosti GORDIC Distributor HAiDA. Vysvětlila, jaké zásadní změny přináší pro původce novela vyhlášky 259/2012 Sb.

Poté následovala přednáška na téma Osobní portál – snadná komunikace s úřadem 24 hodin denně, se kterou vystoupil opět Štěpán Drška a všechny přítomné ujistil o přínosech portálu.

S ne méně zajímavou prezentací se představila Ivana Austová ze Státního okresního archivu Česká lípa, která promluvila na téma elektronické skartace. Akce byla přínosná jak pro návštěvníky, tak pro vystupující. Už teď se těšíme na další setkání.