Konference: Kraje pro bezpečný internet

1 min čtení

6. 11. 2023

Ve čtvrtek 2. 11. se v Krajském úřadě v Jihlavě konala konference projektu Kraje pro bezpečný internet, který je iniciován Radou Asociace krajů České republiky. Konference nesla název "Kyberbezpečnost – vzdělávání, prevence a osvěta" a zaměřila se na bezpečný pohyb na internetu dětí i dospělých, s cílem zvýšit informovanost o rizicích a možnostech prevence a pomoci.

Mezi významnými vystupujícími se objevili také zástupci z klíčových organizací, jako jsou Policie České republiky, Ministerstvo vnitra České republiky, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a Gordic. Jejich příspěvky a zkušenosti z praxe byly cenným přínosem pro konferenci a pomohly nahlédnout do role státních orgánů a jejich úlohu v oblasti kyberbezpečnosti.

František Janů, ředitel služeb Cyber Security ze společnosti Gordic, představil svou prezentaci na téma "Kybernetická bezpečnost: Legislativní povinnost nebo existenční nutnost?" a přinesl odborný pohled na klíčové aspekty kyberbezpečnosti a blížící se legislativní povinnost v podobě NIS2. Přiblížil také užitečný nástroj na zpracování analýz rizik – CSA.

Celá událost přispěla ke zvyšování povědomí o rizicích a opatřeních týkajících se kybernetické bezpečnosti mezi občany, institucemi a zástupci státních orgánů. Podpora od společnosti Gordic přináší projektu možnost realizovat každoroční soutěžní kvíz pro studenty z celé ČR a pomáhá tak zvyšovat bezpečnost na internetu. Více se dočtete na www.kpbi.cz.