Město Ostrov plní s předstihem požadavek na zavedení systému spisové služby ve školách

2 min čtení

1. 12. 2023

Město Ostrov implementuje spisovou službu GINIS od Gordicu ve všech svých 11 příspěvkových organizacích. Město Ostrov tak reaguje na blížící se povinnost škol vést spisovou službu v elektronickém systému spisové služby (eSSL). Zvolené řešení spisové služby Ginis SSD Education, které pochopitelně vzešlo z výběrového řízení, budou využívat nejen základní a mateřské školy, ale také Dům kultury Ostrov, Městská knihovna Ostrov a Městský dům dětí a mládeže Ostrov.

Město Ostrov využilo toho, že vybraný systém elektronické spisové služby Ginis SSD je vhodný pro jakýkoliv typ příspěvkové organizace. Nutnost pořízení systému eSSL ve školských zařízeních tak bylo příležitostí, jak nákladově efektivně vyřešit problémy i dalších jimi zřizovaných organizací, které se stejně jako školy potýkají s nárůstem digitálních dokumentů, a elektronickou spisovou službu pro ně výhodně pořídit v rámci jednoho projektu.

„Motivací pro zavedení elektronické spisové služby pro nás byl blížící se termín 1. 1. 2026, od kterého nám legislativa ukládá povinnosti vést elektronickou spisovou službu pro školská zařízení. V rámci výrazné úspory zdrojů jsme se rozhodli implementovat stejné řešení pro všechny naše příspěvkové organizace současně,“ řekl David Hanakovič, starosta Města Ostrov. „Od řešení společnosti Gordic si slibujeme nejen splnění legislativní povinnosti, ale i to, že software a s ním spojená podpora ze strany dodavatele pomůže pracovníkům v našich organizacích pracovat s dokumenty jednotně a metodicky správně.

Systém elektronické spisové služby Ginis v edici pro školská zařízení umožňuje automatizovat řadu rutinních administrativních činností pracovníků škol, mimo jiné i obsluhu datové schránky nebo propojení s ekonomickými agendami, díky čemuž se zjednoduší správa i následná skartace ekonomických dokladů. Nabízí také řadu funkcí spojených se správou digitálních dokumentů podle evropského nařízení eIDAS včetně elektronických podpisů. Organizace se přitom může rozhodnout, jestli bude systém provozovat na svém vlastním hardwaru nebo v cloudu MS Azure.

„Spisová služba Ginis v edicích Education je šitá na míru školským zařízením, kterým umožňuje spravovat dokumenty v jednoduchém a uživatelsky přívětivém prostředí. Potřebují k tomu pouze internetový prohlížeč. Námi speciálně připravený licenční balíček obsahuje vše, co škola může ke své činnosti potřebovat. Zároveň nyní testujeme integraci s nejpoužívanějším školským systémem Bakaláři, která školám usnadní celý proces přijímacího řízení nebo zápisu,“ řekl Vladimír Přech, ředitel obchodně právní sekce společnosti Gordic.