Mikuláš na horách

1 min čtení

5. 12. 2023

Tentokrát se děti z Českomoravské unie neslyšících vydaly za Mikulášem na hory. Besídka tak letos proběhla ve zcela nové podobě. Mikulášský pobyt pro děti a jejich rodiče na horách se konal v horské chatě v Lužických horách. Děti se mohly těšit nejenom na dárky, ale také na bohatý vánoční program. Čekala na ně třeba vánoční stezka, divadelní vystoupení nebo dílničky, ve kterých si mohly ozdobit perníčky a něco manuálně vytvořit.

Jablíčko dětem působí již od roku 2010 a  na kontě má přes 130 akcí pro sluchově postižené děti a jejich rodiče. Probíhají nejenom na Vánoce, ale také v průběhu celého roku. Organizátoři pro děti chystají třeba velikonoční dílničky, Halloween atd.

Posláním organizace je podpora rodičů a dětí se sluchovým postižením, a snaha vytvářet prostředí pro jejich sdružování a komunikaci. U sluchově postižených jsou možnosti ke sdružování omezené a rodiče, kteří často sami neslyší, mají problémy se začleňovat do běžné komunity. Proto je snaha odbourávat tyto bariéry a vytvářet pro ně podnětné prostředí, kde mohou komunikovat ve svém mateřském tedy ve znakovém jazyce. Všechny akce jsou doprovázeny tlumočníkem do znakového jazyka.

Je důležité si pomáhat, nejen v období Vánoc. Přejeme všem dětem zdraví, spoustu dárečků pod stromečkem a rodičům mnoho sil a energie.