Chystá se digitální revoluce v účetnictví?

2 min čtení

18. 12. 2023

S připravovaným novým zákonem o účetnictví, jehož účinnost očekáváme od 1.1. 2025, nastává bez nadsázky i digitální revoluce v účetnictví. Článek je založen na návrhu nového zákona o účetnictví, který zatím nebyl schválen, ale vzhledem k všeobecné shodě o potřebě digitalizace, neočekáváme v této oblasti zásadní změny v jeho finálním znění.

V moderním světě, kde se technologie rychle vyvíjí, je důležité, aby i veřejný sektor držel krok s nastupující digitalizací. Stávající zákon o účetnictví, jehož základy sahají do začátku 90. let, v této oblasti značně zastaral a již neobstojí ve světle nastupujících technologií. Nedávno novelizovaný zákon o archivnictví a spisové službě přináší radikální změny, které se dotknou mnoha organizací, včetně škol jako příspěvkových organizací. Zákon stanovuje od 1. ledna 2026 povinnost pro určené původce vyhotovovat dokumenty pouze v elektronické podobě. Tato změna reflektuje potřebu zvýšit efektivitu, zajištění a dostupnost archivních materiálů.

Na výše uvedenou novelu navazuje i návrh nového zákona o účetnictví. Tento návrh zákona stanoví, že účetní jednotky veřejného sektoru musejí vést účetní dokumentaci v elektronické podobě. To zahrnuje veškeré účetní záznamy a transakce. Zákonodárce si od této změny slibuje mnoho výhod, jako je rychlejší a efektivnější zpracování účetních informací a snížení rizika chyb.

Jedním z klíčových prvků tohoto nového zákona o účetnictví je zavedení účetního systému. Co to vlastně znamená? Účetní systém je z pohledu nového zákona o účetnictví ucelená soustava průkazné účetní dokumentace a procesů a postupů vedoucích k jejímu vytvoření. To zahrnuje tvorbu, shromažďování, zpracování, uspořádání, prezentaci a zajištění úschovy účetní dokumentace.

Jedním z hlavních cílů nového zákona je zajistit, aby všechny účetní dokumenty byly vzájemně konzistentní a navazovaly na sebe. Nesmí být žádné rozpory nebo nesrovnalosti, které by mohly vést k nepřesnostem v účetní závěrce. Dalším klíčovým aspektem návrhu nového zákona o účetnictví je zajištění účetní stopy. To znamená vytvoření jasných vazeb mezi účetními dokumenty tak, aby bylo jasné, jakým způsobem se účetní informace dostala do účetní závěrky. To zvyšuje transparentnost a důvěryhodnost účetního procesu.

Posledním bodem, který je třeba zdůraznit, je podpora automatizace účetních procesů a postupů. Návrh nového zákona o účetnictví již respektuje faktický stav, kdy mnohé účetní procesy mohou probíhat plně automatizovaně bez nutnosti zásahu uživatele, a nová legislativa je na to připravena a plně podporuje snahy o automatizaci a digitalizaci účetních operací. To by mělo vést k větší efektivitě a snížení nákladů na účetní práce.

Všechny výše uvedené změny kladou vysoké nároky hlavně na účetní informační systém. A školy by tak jeho výběr rozhodně neměly podceňovat. V souhrnu, i přes to, nový zákon o účetnictví ještě není schválen, všeobecná shoda o potřebě digitalizace naznačuje, že se neočekávají zásadní změny. Digitální revoluce se šíří i do účetnictví ve veřejném sektoru, včetně škol. Tyto změny přinášejí mnoho výhod, včetně zvýšené efektivity, transparentnosti a spolehlivosti účetních procesů. Je důležité, aby se školy na tyto změny připravily a využily je ve svůj prospěch.

Ing. Zdeněk Tišl – ředitel metodické sekce společnosti Gordic s více než 10letou praxí v oblasti účetnictví, rozpočtu a daní.