Na VUT proběhla konference o Kybernetické bezpečnosti

1 min čtení

15. 12. 2023

Poslední odbornou událostí, které jsme se v letošním roce zúčastnili byla Cyber Security konference, která se konala v Brně na Vysokém učení technickém. Na Fakultě podnikatelské se sešli studenti, vyučující a další zájemci o kybernetickou bezpečnost, aby se seznámili s trendy v této oblasti.

V dopoledním bloku vystoupili například Michal Čížek s tématem Zero Trust Architektura pro NIS2 nebo Vojtěch Sommer s prezentací Nejčastější nešvary v data centrech a serverovnách.

Odpoledne bylo věnováno workshopům. V nich se představil náš kolega Lukáš Dykast, projektový manažer ze společnosti Gordic. Promluvil na téma Analýza rizik z pohledu manažera kybernetické bezpečnosti. Účastníci měli možnost podrobněji poznat roli manažera kybernetické bezpečnosti a jeho pracovní náplň. Seznámili se se základními pojmy z oblasti kybernetické bezpečnosti s ohledem na platnou legislativu. Součástí byla i praktická ukázka modelové analýzy rizik s využitím SaaS nástroje pro kvalitativní analýzu rizik CSA od naší společnosti.

„Implementace vybraných bezpečnostních opatření je nedostačující bez komplexního pohledu na kybernetickou bezpečnost organizace a kvalitní analýzy rizik, jelikož i zde platí přísloví, že řetěz je tak silný jako jeho nejslabší článek,“ říká Lukáš Dykast.