Atestace spisových služeb: další odklad?

2 min čtení

13. 12. 2023

Středeční projednání technické novely zákona číslo 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (dále jen „ZoA“) mělo již v prvním čtení formálně stvrdit posun lhůt tak, aby povinnost používat výhradně atestované spisové služby, nastala až k 1.1.2027. Pod novelu v podobě tisku 576, která měla rozptýlit obavy z nereálnosti zvládnutí náročné transformace systémů pro správu dokumentů i souvisejících procesů v aktuálně platných termínech, se proto podepsali zástupci téměř všech poslaneckých klubů. Měly tak být vytvořeny podmínky pro to, aby se po mnoha měsících zpoždění konečně mohly rozběhnout přípravy jak u původců, tak i dodavatelů elektronických spisových služeb.

Jenže záhy po zahájení projednávání přišlo překvapení. Dle stenografického záznamu z jednání z úst poslance Jakuba Michálka mimo jiné zaznělo: „Nicméně vzhledem k tomu, že je potřeba ještě prodiskutovat parametry, které jsou obsaženy v tom návrhu, vzhledem k tomu, že jsme se bavili i o možnostech určitého vylepšení z hlediska toho, abychom co nejvíce pomohli digitalizovat naši veřejnou správu, abychom například doplnili strojově čitelnou vrstvu v dokumentech, které jsou vyměňovány mezi různými úřady, takže jeden úřad když vyhotoví například výzvu nebo oznámení o přestupku, tak druhý si to velmi jednoduše načte do svého systému té strojové čitelné vrstvy, tak jsme na základě diskuse v koalici dospěli k dohodě, že v tento okamžik otevřeme řádný legislativní proces, ale zkrácený, čili já bych si dovolil jménem koaličních klubů vetovat ten původně navržený § 90 a současně navrhnout zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením na 30 dnů. Během této doby v průběhu ledna bychom pak dali dohromady pozměňovací návrhy, které by reagovaly na tyto záležitosti a neohrozili bychom tím tak avizované nabytí účinnosti od prvního dne druhého pololetí příštího roku.“

Podoba pozměňovacích návrhů tedy bude známá až v lednu. Až po jejich projednání v gesčním výboru pak bude možné odhadnout případný dopad do harmonogramů dodavatelů i atestačního střediska. Vývoj proto budeme i nadále sledovat.