Nechyběli jsme na výročním zasedání Reprezentativní redakční rady časopisu Review

1 min čtení

22. 1. 2024

V konferenčním sále Ministerstva obrany ČR v Domě armády Praha se uskutečnilo každoroční zasedání Reprezentativní redakční rady časopisu Review pro obranný a bezpečnostní průmysl. Hlavními tématy setkání bylo zhodnocení uplynulého roku a další perspektiva časopisu. Dlouholetým členem redakční rady je také Jaromír Řezáč, generální ředitel společnosti Gordic. Úvodního slova se ujal prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP ČR) Jiří Hynek a představil složení členů rady. Následovala řeč šéfredaktora časopisu Miloše Soukupa.

“Stále více se ukazuje, že o časopis mají eminentní zájem především menší a střední společnosti. Je až neuvěřitelnou skutečností, že z členské základny Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP), čítající přes 160 firem, se v roce 2023 ve třech vydání prezentovalo téměř 120 členských společností,” uvedl Soukup.

Časopis Review pro obranný a bezpečnostní průmysl je vydáván v tištěné a online verzi. Hlavní úlohou je konkrétnější napomáhání komunikace mezi veřejnou a státní správou a obranným a bezpečnostním průmyslem v tuzemsku, ale také propagace českého průmyslu v zahraničí na oborově zaměřených veletrzích, konferencích, seminářích apod. Dále také lepší informovanost o schopnostech a možnostech tohoto odvětví průmyslu v zahraničí. Značný prostor na zasedání byl rovněž věnován spolupráci se silovými složkami státní správy a firmami obranného a bezpečnostního průmyslu v uplynulém i nadcházejícím roce. Nechyběla ani diskuse nad budoucím vývojem obranného a bezpečnostního průmyslu, výzvy a příležitosti pro nastávající rok.