Vysoká škola polytechnická Jihlava nasadila spisovou službu GINIS Enterprise+

2 min čtení

12. 2. 2024

Společnost LE CLAVERA, dodavatel webových řešení a informačních systémů, úspěšně nasadila systém elektronické spisové služby (eSSL) na Vysoké škole polytechnické Jihlava (VŠPJ). Edice spisové služby GINIS Enterprise+ od předního českého tvůrce informačních systémů společnosti Gordic zajistí škole splnění zákonné povinnosti všech školských zařízení vést od 1. 1. 2026 spisovou službu v elektronické formě a umožní výrazně zjednodušit správu ekonomické agendy.

VŠPJ byla první veřejnou vysokou školou neuniverzitního typu v České republice a stále zůstává jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina. Studijní programy bakalářského a magisterského typu v prezenční i kombinované formě studia zde navštěvuje přes 2 000 studentů.

LE CLAVERA je certifikovaným partnerem společnosti Gordic, který nabízí služby spojené s platformou GINIS - nejpoužívanějším informačním systémem v české veřejné správě.

Systém elektronické spisové služby GINIS umožňuje automatizaci administrativních činností souvisejících s obsluhou datové schránky organizace, správou dokumentů v digitální podobě i ekonomickou agendou. Je připraven na práci s elektronickými podpisy i další náležitosti správy, ukládání a skartování digitálních dokumentů v souladu s evropským nařízením eIDAS a českou legislativou. Práci s řešením GINIS usnadňuje intuitivní uživatelské prostředí, vysoká úroveň automatizace i připravené šablony pro vytváření nových dokumentů v elektronické podobě, jejich opatření elektronickým podpisem a odeslání prostřednictvím datové schránky.

Implementaci systému GINIS Enterprise+ ve VŠPJ realizoval certifikovaný partner Gordicu společnost LE CLAVERA formou upgradu stávajícího řešení GINIS iFIS, včetně nezbytné úvodní analýzy, migrace stávajících dat, dodání příslušných licencí a zajištění dlouhodobé technické podpory nasazeného řešení eSSL. Společnost LE CLAVERA je jedním z implementačních partnerů Gordic Partner Programu (GPP), sítě certifikovaných partnerů společnosti Gordic, kteří jsou oprávněni poskytovat produkty a služby uživatelům platformy GINIS Enterprise+.

„Vysoká škola polytechnická Jihlava zavádí od ledna 2024 platformu GINIS na digitalizaci agend a řízení oběhu dokumentů. Přechod na systém GINIS Enterprise+ byl pro nás logickým krokem, který poskytuje nejen komplexní řešení elektronického systému spisové služby, ale také nás s velkým předstihem připravuje na splnění legislativní povinnosti,“ uvedla Martina Tomšů, vedoucí oddělení marketingu a propagace VŠPJ.

„Realizace tohoto projektu nebyla technicky vůbec jednoduchá. Obrovská výhoda však byla, že jsme společně se zákazníkem a společností Gordic vytvořili kvalitní expertní tým, který navzájem velmi dobře komunikoval a plnil zadané úkoly ve stanoveném termínu. Díky tomu se podařilo realizovat zakázku včas a ke spokojenosti všech zúčastněných stran,“ řekl Miroslav Chlubna, jednatel společnosti LE CLAVERA.