Více než implementace

2 min čtení

14. 2. 2024

Základní škola Palachova ve Žďáru nad Sázavou je druhá největší ve městě a poskytuje vzdělání téměř šesti stům dětí. Platformu GINIS Express od společnosti Gordic používá již od roku 2000 a po celou dobu se o ni pečlivě stará GORDIC Distributor KMS z Jihlavy.

Na začátku spolupráce škola využívala modul Evidence majetku, o rok později k němu přidala WESS – Elektronická spisová služba a v roce 2022 si pořídila kompletní ekonomiku, moduly Účetnictví, Kniha došlých faktur, Komunikace s bankou, Objednávky, Pokladna, Kniha odeslaných faktur a Elektronická podpisová kniha.

Samotná implementace probíhala hladce a trvala několik dní. Postupně ještě docházelo k ladění detailů v podobě úprav různých tiskových sestav. Proběhla také úprava účtového rozvrhu, převod konečných zůstatků z původního účetního systému, zavedení do  systému pokladna školní jídelny a celkové nastavení jednotlivých modulů dle požadavků uživatelů.

Implementací modulů však práce pro společnost Gordic nekončí, svým zákazníkům poskytuje servis i poté. Zajišťuje služby jako hotline, vzdálenou správu, školení a různé servisní práce dle potřeb klienta.

O spokojenosti s platformou GINIS jsme si povídali s ředitelem základní školy Palachova Ivanem Vítkem, který používá ke  své práci Spisovou službu a Elektronickou podpisovou knihu a také s ekonomkou Ivanou Juklovou, která pracuje s kompletní ekonomikou.

Pane řediteli, co bylo hlavním impulsem, že jste se rozhodli používat k vaší práci platformu GINIS?

Vše vzniklo na popud zřizovatele školy, abychom s elektronickou finanční kontrolou přešli na jinou platformu. Vybrat jsme si mohli ze dvou řešení a my jsme se nakonec rozhodli pro GINIS. A to z toho důvodu, že  i jiná školská zařízení ve městě s GINISem pracovala, proto jsme se rozhodli pro tuto platformu.

Foto: Ředitel ZŠ Palachova, Ivan Vítek při práci se systémem GINIS Express

Jak dlouho trvala implementace a následné zaškolení pracovníků?

Musím říct, že implementace proběhla naprosto hladce a popravdě jsem si ani nevšiml, že proběhla. Vaši Elektronickou podpisovou knihu (EPK) musím pochválit. Ve srovnání s předchozím systémem, který  jsme používali, je vaše EPK pro nás daleko svižnější, přehlednější a intuitivnější.

Paní Juklová, co vy říkáte na práci s platformou GINIS?

Pro mě to bylo ze začátku trochu náročné, protože se měnilo úplně všechno, než na co  jsem byla dříve zvyklá. Každopádně musím velice poděkovat vašemu konzultantovi Lukáši Lupačovi, který mi pomohl se ve všem zorientovat. Těch telefonátů, kterých ode mě měl, byla spousta a on pokaždé reagoval naprosto úžasně. Musím dát za pravdu panu řediteli, že EPK je opravdu pružná. Hlavní výhody platformy vidím v její provázanosti.

Pane řediteli, jak jste spokojený se servisem?

Musím s naší paní ekonomkou naprosto souhlasit. Z vaší strany máme veškerou podporu a kdykoliv jsme něco potřebovali, pan Lupač všechno bleskurychle vyřešil. Zastávám názor, že se vyplatí nekupovat nejnižší nabídku, ale tu, která je pro vás provozně nejoptimálnější.

Doporučil byste nás jiným organizacím?

Rozhodně ano. Můžu vřele doporučit suprový servisní přístup. Protože nekupujete jenom software, ale i servis, službu. Za mě můžu dát 100 %.

Foto: Lukáš Lupač z GORDIC Distributor KMS poskytuje škole kompletní péči