Prohlášení k přípravě produktů „Matrika“

1 min čtení

21. 2. 2024

Společnost GORDIC spol. s r.o. ujišťuje své dlouholeté partnery, kterým poskytuje podporu matriční agendy v rámci svých informačních systémů GINIS Express (WMAT-Matrika) a GINIS Standard (MTK-Matrika), že zajistí úpravu svých matričních systémů v souladu legislativními požadavky Národního standardu pro elektronické vedení matriky.

Národní standard pro elektronické vedení matrik byl publikován ve Věstníku Ministerstva vnitra dne 2. 2. 2024. (https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-standard-pro-elektronicke-vedeni-matriky.aspx) a nabude účinnosti dne 1. 1. 2025.

Ze stávajícího harmonogramu (součást Národního standardu) plyne:

1) První testovací převody dat budou probíhat s pilotními matričními úřady od 07/2025-08/2025 (migrují se pouze data roku 2024). 2) Testovací migrace s ostatními MÚ 09/2025-12/2025 (migrují se pouze data roku 2024). 3) Ostrá migrace dat proběhne s každým matričním úřadem ve dvou etapách – první v roce 2026 a druhá v roce 2027. 4) Uživatelé produktů „Matrika“ od společnosti GORDIC spol. s r.o. budou předávat kompletní data (první etapa migrace) v období 06/2026-09/2026. 5) Od 1. 1. 2027 spuštěn Matriční informační systém (eMatrika).

Gordic bude připraven k 1. 1. 2025 zajistit jak samotný export dat ve formátu určeném národním standardem, tak i bezpečnostní požadavky na přenos dat.