Moderní úřad umí být rychlý, jednoduchý a online

2 min čtení

6. 3. 2024

Kam až lze zajít s umělou inteligencí ve veřejné správě? Jednoho dne vám může na otázky i odpovídat. I to může být jedna z variant postupující modernizace a elektronizace Úřadu městské části Praha 2. Změny vedoucí ke zjednodušení a zrychlení komunikace mezi občanem a úřadem se zavádějí postupně už delší dobu, některé jsou viditelné, jiné probíhají tak, že je sotva rozpoznáte. Ale nebojte se, i v době digitální zůstane radnice Prahy 2 stále tím přívětivým úřadem, na jaký jste zvyklí.

Tajemník Úřadu MČ Praha 2 Michal Kopecký vysvětluje, proč je modernizace úřadu důležitá: „Zastávám názor, že ideálně fungující úřad je takový, který občana při vyřizování úředních záležitostí nezahlcuje požadavky na to, co všechno musí předložit. Moderní úřad má být ve své dokonalé podobě instituce, kam vlastně občan vůbec chodit nemusí. To je má definice moderního úřadu.“

Všechny technické a technologické novinky, které v poslední době úřad Prahy 2 zavádí, směřují k tomu, aby nahradily nutnost osobní návštěvy občana na úřadě. A pokud už tam někdo chce jít, aby měl jistotu, že nebude stát frontu. Některé změny jsou ale vyvolány jinou potřebou. „Některé agendy zavádíme povinně, když nám příslušné ministerstvo nebo Magistrát hlavního města Prahy nařídí převzít některou agendu, případně změní vyhlášku. V tu chvíli se státní správa musí podřídit a uskutečnit opatření, která mnohdy neusnadňují život úředníkům, ani občanům. Příkladem je pro nás poměrně nová agenda dopravních přestupků, která způsobila nutnost navýšit počet zaměstnanců úřadu, což já osobně nemám rád, protože úřad má být štíhlý a akceschopný a náš úřad je v tomto vzorem pro ostatní,“ přibližuje současnou situaci tajemník Michal Kopecký.

V takovou chvíli nezapře, že je předsedou tajemníků za hlavní město Prahu ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR. „Jiné změny provádíme proto, že software dostáváme od ministerstva nebo pražského magistrátu zdarma v rámci sjednocování digitálního prostředí pražských městských částí, například software ASDP pro řešení dopravních přestupků, kdy změnu programu iniciovali sami tajemníci,“ dodává Michal Kopecký. Dalším příkladem je společná technická podpora platformy GINIS, která je ve státní správě nejrozšířenější, a e-spisové služby. Dvojkový úřad šel tak daleko, že zavedl GINIS do všech oblastí své činnosti za účelem přehledného a transparentního účetnictví.

Podle Michala Kopeckého by fungování informatiky v hlavním městě jednoho dne mohlo naplnit ideální představu o absolutní propojenosti a umožnit úředníkům propojit se z jakékoliv městské části s centrálními aplikacemi. Má to i svá negativa – čím větší propojenost, tím vyšší nároky na kyberbezpečnost informačních systémů. „Je to důležitý úkol, který se v našem případě týká nejen ochrany bezpečnosti vlastního úřadu, ale také našich akciových společností a mateřských a základních škol, kde jsme zřizovateli. Mohlo by se to zdát jako zbytečný výdaj, ale mohu všechny ujistit, že úspěšný kybernetický útok znamená nenahraditelné ztráty finanční i časové,“ rozvádí téma Michal Kopecký.

A jaké novinky chystá úřad do budoucna? I po roce od spuštění nového webu se radniční portál stále vylepšuje, převratnou novinkou by mělo být využití inteligentního Chatbotu v rámci tohoto webu (www.praha2.cz) a při vyplňování formulářů.

Zdroj: https://www.vasepraha.eu/vase-2/