Digitalizace bezpečně a s nižšími náklady. V cloudu

4 min čtení

11. 3. 2024

Města, obce, organizace bez rozdílu velikosti nebo působnosti, všichni dnes čelí zvyšujícím se kybernetickým rizikům, rostoucí poptávce po digitálních službách i požadavkům vyplývajícím z nové legislativy, jako jsou například Zákon o právu na digitální služby nebo DEPO. Zároveň však trpí nedostatkem odborníků i potřebných financí. Pomoci může cloud.

Informační systém v cloudu, aneb jak si ušetřit starosti

Cloudové služby jsou v oblasti IT trendem již několik let. Využíváme je běžně při práci i zábavě, aniž bychom si to uvědomovali. Ve veřejné správě si získaly důvěru i díky tomu, že vyřeší nejen rostoucí nároky na flexibilitu a rozšiřitelnost informačních prostředků související se zaváděním i samotným provozem digitálních služeb, ale také dosažení souladu s novými legislativními nároky, potřebu vyšších kyberbezpečnostních opatření nebo nedostatek IT odborníků.

Provoz informačních systémů v cloudu a využívání softwaru jako služby (SaaS, z anglického Software as a Service) nabízí řadu výhod, které ocení nejen velké instituce jako ministerstva, ale i malé organizace, města a obce. Jedná se o model poskytování informačních systémů formou předplatného, kdy zákazník platí pouze za období, ve kterém mu je daný software poskytován a za množství IT prostředků, které skutečně spotřebuje. S využitím SaaS odpadají náklady na provoz vlastní IT infrastruktury a snižují se nároky na vlastní IT pracovníky. Zákazník navíc získává jistotu vysoké míry zabezpečení, automatických aktualizací a technické podpory.

Bezpečnost je absolutní základ

Ani sebekvalitnější IT pracovník menších úřadů a organizací se nemůže vyrovnat zástupu expertů a investicím, které do zajištění bezpečnosti a stability své infrastruktury investuje poskytovatel cloudu a cloudových služeb. Přitom důraz na bezpečnost je v dnešní éře neustále pokročilejších kybernetických hrozeb více než opodstatněný. Úřady zvažující nasazení cloudových služeb mají k dispozici jednotný seznam bezpečných poskytovatelů cloudu do státní správy, tzv. Katalog poskytovatelů cloud computingu, ze kterého mohou vybírat prověřené dodavatele kteří jsou způsobilí zajistit základní úroveň ochrany důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací.

Jedním z poskytovatelů cloudových služeb, kteří splnili podmínky pro zápis do katalogu i po legislativní úpravě, je český tvůrce informačních systémů společnost Gordic. Může tak své ověřené služby poskytovat státním institucím i po lednu 2024. V portfoliu Gordicu najdeme celou řadu aplikací provozovaných v cloudu zejména pak v české státní správě nejpoužívanější elektronickou spisovou službu GINIS nebo Portál občana. Řešení jsou provozovaná v cloudu Microsoft Azure a poskytovaná na principu pronájmu, díky čemuž úřadům odpadají starosti spojené s údržbou softwaru, za který zodpovídá poskytovatel.

Typy cloudových služeb

V rámci cloudových služeb jsou poskytované IT prostředky, servery, úložiště, systémy nebo aplikace zákazníkovi dostupné vzdáleně. Jejich provoz nijak nezatěžuje jeho infrastrukturu. Jednoduše řečeno, pro využívání cloudových služeb není potřeba instalace a zákazník se do nich přihlašuje přes klientské prostředí odkudkoliv přes internet. Mezi hlavní typy cloudových služeb patří vedle již zmíněného SaaS také PaaS (platforma jako služba, Platform as a Service), kterou nejčastěji využívají tvůrci a provozovatelé softwaru a která zprostředkovává zákazníkovi pracovní prostředí a nástroje pro vývoj, tvorbu a testování aplikací. Dále IaaS (Infrastruktura jako služba, Infrastructure as a Service), která zákazníkovi poskytuje základní hardwarové a softwarové prostředky, typicky úložiště, servery, operační systém i sítě samotné. Další úspory v rámci provozu v cloudu nabízí model IaC (Infrastruktura jako kód, Infrastructure as a Code), který umocňuje zmíněné výhody cloudového provozu automatizací a aktualizací pomocí šablon, tzv. skriptů, které zahrnují definici a správu IT infrastruktury prostřednictvím kódu. Vychází z nadefinovaných architektonických a bezpečnostních standardů a používají se k automatizovanému poskytování a správě HW a SW prostředků.

Cloud je i pro malé úřady

Příklad, který dokazuje, že digitalizace úřadu a moderní cloudová řešení nejsou záležitostí pouze velkých měst, je obec Luková. Luková, obec s téměř 800 obyvateli, přesunula svůj systém správy dokumentů (SSD) do cloudu a má teď méně starostí s jeho provozem i zálohováním. Obec využívá Spisovou službu GINIS od společnosti Gordic, kterou v minulosti hostovala na infrastruktuře technologického centra Lanškroun, ale kterou z důvodu rostoucích nákladů spojených s provozem přemístila do cloudu. „GINIS je moderní a funkční informační systém nejen pro velké úřady. Ve spojení s cloudovým prostředí Microsoft Azure se jedná o ideální řešení pro malé obce, které chtějí mít co nejméně starostí s provozem svého informačního systému a zálohováním,“ chválí Petr Celý, starosta obce Luková.

Díky provozu informačního systému, spisové služby nebo jakékoliv aplikace v cloudu nepotřebují města a obce vlastní nákladnou IT infrastrukturu, nemusí se starat o její správu ani zabezpečení. Moderní cloudové služby umožnují, že daný systém nebo aplikace jsou dostupné kdykoliv a z jakéhokoliv zařízení s připojením k internetu, a v případě bezpečnostního incidentu nebo havárie vždy obnovitelné. Centralizovaný přístup k datům podporuje spolupráci mezi odděleními a zvyšuje efektivitu veřejné správy. Samotná migrace do cloudu je jednoduchá a model předplatného, v rámci kterého zákazník platí jen skutečně využívané služby a kapacitu, umožňuje optimalizovat rozpočty i předvídat náklady. Celkově lze říci, že využití cloudových technologií přináší organizacím možnost modernizace, efektivity a lepšího zvládání aktuálních výzev prostřednictvím široké škály služeb a flexibilního řízení IT prostřednictvím cloudu.