Odpovědné organizace se sešly v sídle Kraje Vysočina

1 min čtení

24. 4. 2024

Kraj Vysočina oceňuje ty, kteří jednají nad rámec běžných povinností a angažují se ve smysluplných činnostech, ať už ve vztahu k zaměstnancům, obchodním partnerům, životnímu prostředí, nebo místní komunitě. Zástupci soukromého i veřejného sektoru, kteří v této oblasti vynikají byli tento týden odměněni Cenou hejtmana kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za období 2022-2023. Jedním z vyznamenaných byla i společnost Gordic.

Do sedmého ročníku soutěže se letos přihlásilo 33 organizací a firem, kterým hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek rozdal ocenění v pěti katergoriích. „Vysoký zájem potvrzuje, že téma společenské odpovědnosti je v současnosti důležité. Ocenění je poděkováním všem společnostem, které dělají něco navíc, a není jim lhostejné, jak se na Vysočině žije,“ říká Vítězslav Schrek.

Společnost Gordic zabodovala v kategorii Soukromý sektor s počtem zaměstnanců od 51 do 250 včetně. Spolu s ní se v této skupině umístily i firmy B:TECH a FOVY. Kompletní výsledky najdete na (https://kr-vysocina.cz/kraj%2Docenil%2Dspolecensky%2Dodpovedne%2Dorganizace/d-4126119)

Aktivity společnosti Gordic již řadu let zahrnují podporu neziskových organizací, vzdělávání, zdraví a sportu. Mezi klíčové spolupráce patří partnerství s Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě, kde firma pořádá odborné přednášky a účastní se náborových veletrhů. Dále dlouhodobě spolupracuje s Nemocnicí Jihlava, kde přispívá na nákup monitorů dechu pro novorozence. Svoje aktivity neomezuje jen na externí projekty, ale i na firemní kulturu. Gordic třeba pravidelně pořádá akce, které posilují vztahy mezi zaměstnanci, ale také pomáhají veřejnosti, jako například společné darování krve nebo firemní kurzy první pomoci.

Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost připomíná, že takové aktivity mají hluboký význam pro celou společnost a zaslouží si ocenění. Všem výhercům gratulujeme.