Je Česká republika připravena na směrnici NIS2?

2 min čtení

3. 5. 2024

Studio Egovernment se tentokrát zaměřilo na klíčová témata kyberbezpečnosti v České republice a její připravenost na novou evropskou směrnici NIS2. Odborníci se věnovali také problémům, jako je nedostatek IT specialistů, bezpečnost cloudových služeb nebo využití umělé inteligence v oblasti kybernetické bezpečnosti. Partnerem studia byla opět společnost Gordic. 

Studio Egovernment navázalo na nedávnou Prague Cyber Conference, pořádanou Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). V diskuzi se sešli přední odborníci jako Lukáš Kintr, ředitel NÚKIB, Miroslav Dvořák, ředitel odboru Správa informační bezpečnosti společnosti Gordic a Milan Habrcetl ze společnosti CISCO. Hlavním tématem, které zde zaznělo bylo, zda je Česká republika připravena na směrnici NIS2.  

„Pevně věřím, že je stále reálné, aby byl nový zákon o kybernetické bezpečnosti letos schválen. Všichni víme, jak je legislativní proces v České republice náročný a nevyzpytatelný. Doufám, že nejpozději do prázdnin návrh zákona projde vládou, následně bude pokračovat přes poslaneckou sněmovnu, senát až k prezidentovi,“ uvedl Lukáš Kintr

Miroslav Dvořák ze společnosti Gordic zase promluvil na téma umělé inteligence, která hraje v moderní kybernetické společnosti stále větší roli. Zatímco AI může být užitečným nástrojem pro ochranu proti útokům, představuje také významnou hrozbu, když se dostane do rukou hackerů. "Útočná umělá inteligence ještě více komplikuje oblast kybernetické bezpečnosti, protože jako obránci máme nevýhodu v tom, že hacker si vybírá místo, čas a způsob útoku. Naší jedinou cestou, jak účinně reagovat, je nasazení AI technologií na obranné straně." 

Diskuze se také dotkla bezpečnosti cloudových služeb a nedostatku IT odborníků ve veřejné správě. Hosté se také shodli na nutnosti přilákat více mladých talentů do oblasti IT a kybernetické bezpečnosti.  

Ve studiu také zaznělo, že náklady na zajištění kybernetické bezpečnosti jsou sice vysoké, ale náklady na zotavení po úspěšném útoku jsou mnohem vyšší. Bezpečnostní investice a úsilí o omezení rizik jsou proto klíčové.  

Záznam ze studia je možné zhlédnout zde: https://www.egovernment.cz/inpage/studio-kybez24/