Hradec Králové byl opět městem eGovernmentu, hostil další ročník konference ISSS

3 min čtení

15. 5. 2024

Již v pořadí 26. konference ISSS 2024, která tento týden proběhla v Hradci Králové, přinesla diskuse a prezentace o klíčových tématech digitalizace veřejné správy. Letošní ročník byl věnován eGovernmentu nejen v České republice, problémům v oblasti kybernetické bezpečnosti nebo elektronické identitě a efektivní komunikaci občanů s veřejnou správou. Partnerem této vyhledávané akce byla tradičně společnost Gordic.

Akce proběhla opět v kongresovém centru Aldis a přilákala více než 1800 účastníků a přes 150 přednášejících z celého spektra veřejného sektoru a podnikatelské sféry. Témata věnována letošnímu ročníku zahrnovala implementaci nejnovějších technologií a trendů, další rozvoj potřebné infrastruktury, pokračování projektů v rámci smart cities a regionů, digitalizace specifických oblastí veřejné správy, jako je zdravotnictví nebo justice.

„Letos se zde budeme zabývat klíčovými tématy, jako jsou kyberbezpečnost, elektronická identifikace a umělá inteligence. Lze se na ni dívat jako na řízenou štěpnou jadernou reakci, tedy jako na jadernou elektrárnu, nebo jako na neřízenou štěpnou jadernou reakci, jinými slovy jako na jadernou bombu. Závisí na kontextu a na osobě, která jí zadává rozkazy. Umělá inteligence je stále pouze stroj, co plní rozkazy člověka. Nachází se v podobném stavu jako internet v 90. letech, který neměl téměř žádná omezení a právní rámec. Bylo na něm možné téměř cokoliv. Umělá inteligence se postupně zapojuje do našeho každodenního života, prolíná se všemi odvětvími, veřejnou správu nevyjímaje, a s velkou pravděpodobností změní trh a lidskou práci obecně. Je tedy nutné, aby u umělé inteligence do budoucna byly jasně vykolíkované mantinely, vytvořena pravidla,“ řekl Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference ISSS.

Právě tématu umělé inteligence se věnovali ve své prezentaci s názvem Vize využití AI v systémech veřejné správy Jana Šedivá ze společnosti Gordic, Petr Vokáč z Ministerstva vnitra a Václav Koudele z firmy Microsoft. Návštěvníci se dozvěděli více o tom, jaké scénáře použití umělé inteligence pro ně Gordic chystá. Část prezentace byla věnována ukázce připravovaného projektu pro Ministerstvo vnitra. Poodhalila, jak konkrétně bude AI pomáhat třídit dokumenty, odpovídat na dotazy nebo řešit další procesy nejen automatizovaným, ale hlavně inteligentním způsobem.

Další prezentací byla Digitalizace přijímacího řízení ve škole. Vít Kasal ze společnosti Gordic a Ondřej Košek z firmy Bakaláři promluvili o projektu, který má za cíl automatizovat interní procesy spojené s přijímacím řízením na střední školy. To významným způsobem pomůže školám se zvládnutím administrativní zátěže i běžné denní agendy. Principem je propojení spisové služby GINIS a školského systému Bakaláři. Národní sportovní agentura byla dalším příkladem, jak digitalizace může zlepšit chod organizace. Ladislav Mazač ze společnosti Gordic společně s Milanem Labaštou z Národní sportovní agentury představili příklad převodu ekonomických a mzdových agend do cloudu Azure od společnosti Microsoft. Ukázali, že i velké organizace mohou využívat digitální nástroje pohodlně a s minimálním narušením provozu.

Dalším, neméně důležitým tématem byla analýza rizik při zavádění povinností vyplývající z nové evropské směrnice NIS2. František Janů ze společnosti Gordic se zaměřil na klíčové kroky a strategické oblasti, které organizace musí brát v úvahu při implementaci požadavků NIS2. Posledním tématem, které zaznělo na konferenci ze strany společnosti Gordic bylo využití umělé inteligence v platformě GINIS. Tomu se věnovali Tereza Křížová a Michal Polák. Předvedli například ukázku automatického vytěžení dokumentu do systému.

Jedním z významných momentů konference bylo vyhlášení vítězů soutěží Zlatý erb a Český zavináč. Cena Český zavináč je udělována za významný přínos k rozvoji informačních technologií ve veřejné správě a místní samosprávě. Tu získala Digitální a informační agentura (DIA) za vývoj interaktivní aplikace Portálu občana na chytré telefony.

Soutěž Zlatý erb, kde je Gordic tradičním partnerem, oceňuje webové stránky obcí. V kategorii nejlepší webový portál obce s rozšířenou působností zvítězila Plzeň. Za obce, které nemají rozšířenou působnost se jako první umístila obec Poděšín z Kraje Vysočina. Kompletní výsledky najdete na (https://isss.cz/tiskove-zpravy/vyhercem-celostatniho-kola-zlateho-erbu-2024-je-plzen/)

Konference ISSS potvrdila svou roli jako nezbytná událost pro všechny, kteří se zajímají o digitalizaci ve veřejné správě.