Gordic představil Osobní portál občana na setkání v Červeném Kostelci

1 min čtení

7. 6. 2024

Červený Kostelec na Královehradecku tento týden hostil další setkání zástupců veřejné správy v rámci série Kulatých stolů. Akce přilákala zástupce z různých obcí a měst, kteří se přišli seznámit s nejnovějšími trendy a řešeními v oblasti elektronizace veřejných služeb. Společnost Gordic jim představila Osobní portál občana.

Setkání nabídlo účastníkům bohatý program plný užitečných informací a praktických ukázek. Ředitel GORDIC Distributora HAiDA, Luboš Socha a metodik Štěpán Drška představili řešení týkající se Osobního portálu občana (OSP). Portál nabízí veřejnou i neveřejnou část. Ve veřejné mohou občané najít potřebné formuláře, informace o různých agendách, kontakty na zaměstnance úřadu a odkazy na další užitečné informace. Pro přístup do neveřejné části je vyžadováno ověření uživatele prostřednictvím Identity občana. Tato část portálu umožňuje podávání elektronických formulářů, sledování historie a stavu žádostí a rozhodnutí, a dokonce i úhradu plateb přes platební bránu. OSP tak lidem poskytuje pohodlnou cestu, jak vyřídit své záležitosti mimo úřední hodiny.

Více informací o OSP je k dispozici na stránkách gordicportalobcana.cz.

Kulatý stůl opět prokázal svůj význam pro sdílení znalostí a zkušeností v oblasti digitalizace. Prezentace společnosti Gordic a dalších účastníků předvedly, jak mohou moderní technologie zjednodušit a zefektivnit komunikaci mezi občany a úřady.