RegionTour 2024 přilákala odborníky z celé republiky

2 min čtení

3. 7. 2024

Rok se s rokem sešel a v Kongres Hotelu Jezerka na Sečské přehradě proběhla oblíbená akce RegionTour 2024. 17. ročník se konal pod taktovkou GORDIC Distributora KMS z Jihlavy a přilákal více než 100 zástupců z krajských úřadů, magistrátů, městských úřadů a Vojenské nemocnice Olomouc.

Pro účastníky byl připraven pestrý výběr přednášek a prezentací zaměřených na informační systém GINIS Standard. Hned v úvodu se seznámili s aktuálním stavem vývoje nových webových klientů. Té se ujal Michal Polák. Posluchačům osvětlil poznatky z provozu webového klienta v praxi a zkušenosti z implementací. Seznámil je také s aktuálním stavem vývoje webových modulů a na závěr promluvil o využití umělé inteligence ve spisové službě a ekonomice.

Jako druhý se představil Zdeněk Tišl, který seznámil účastníky s chystanými legislativními změnami v účetnictví. Jedná se například o novelu zákona o DPH, která má nabývat účinnost od 1. 1. 2025. Na toto téma připravuje společnost Gordic sérii podzimních školení.

Následovala přednáška Miroslava Čejky, který se zabýval aktuální legislativou spisové služby. Vysvětlil, jaké zásadní změny přináší pro původce novela zákona 499/2024, která posouvá třeba termín uvedení do souladu s novelou legislativy a provoz atestované eSSL na 1. 1. 2027. Posluchači se dozvěděli, jak se připravit, aby mohli efektivně řídit procesy při zpracování dokumentů.

Následovala přednáška na téma kybernetická bezpečnost, které se ujal František Janů. Objasnil rizika a hrozby a ukázal, jak jim předcházet díky využití aplikace CSA (Cyber Security Audit), která zpracovává analýzu rizik a řídí procesní náležitosti kybernetické bezpečnosti.

Poté vystoupil Lukáš Koreš, který se zaměřil na provoz a zkušenosti s platebním automatem a využití QR kódu pro úhradu místních poplatků. Představil systém, který využívá město Telč, kde občané obdrží karty s QR kódy na jednotlivých odborech, uhradí je v platebním automatu a karty vrátí s potvrzením o platbě. Závěrečná přednáška dne byla tradičně věnována tématu Novinky v programech GINIS Standard a nevyužitá usnadnění a ujal se jí Petr Vachek.

Setkání nabídlo nejen bohatý odborný program, ale i mnoho příležitostí pro neformální výměnu názorů a zkušeností. Celá akce byla opět úspěšná a těšíme se na příští setkání.