Aktualizace metodického pokynu k vyhlášce o rozpočtové skladbě

1 min

7. 2. 2024

Ministerstvo financí České republiky zveřejnilo dne 5. 2. 2024 na svých webových stránkách aktualizovanou verzi metodického pokynu k vyhlášce o rozpočtové skladbě společně se stručným shrnutím změn metodického pokynu. Jedná se o následující změny:

  • formální úpravy – změna označení měsíce slovem namísto čísla (položky 1225, 1381, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389), úprava odkazu na jinou položku na konci položky 1386
  • úprava položky 2221 – zpřesnění textu ohledně rozsahu odvodu z rozpočtu kraje do státního rozpočtu
  • doplnění výdajů na platby zaměstnancům souvisejícím s pracovní neschopností a karanténou také do podseskupení 502 (nejen do podseskupení 501)
  • položka 5179 – změna nákupu prostředků na zkvalitnění stravy vybraným zaměstnancům
  • položka 5499 – doplnění výdajů na peněžité příspěvky na stravování pro zaměstnance
  • paragraf 3669 – změna / aktualizace názvu státního fondu

Dokumenty MF naleznete na následujícím odkazu: Pokyn k postupu podle vyhlášky MF č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, verze od 5.2.2024 | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)