Daňové příjmy obcí – převody výnosů daně z hazardních her v roce 2024

3 min

Martina Krylová, Bc.

12. 3. 2024

Na konci roku jsme v článku Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě informovali mimo jiné o změnách týkajících se Podseskupení položek 138 – Příjem z daní a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her (vycházejí ze změny zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, s účinností od 1. ledna 2024).

Byly zřízeny čtyři nové položky, které jsou určeny pro daňové období od roku 2024, z čehož obcí se týkají dvě, a to 1386 – Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu a 1387 – Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu.

Pro zařazení daně podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění účinném do 31. prosince 2023, za zdaňovací období, která započala přede dnem 1. ledna 2024 zůstaly zachovány rozpočtové položky 1381 – Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 a 1385 – Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023.

Tedy příjmy, které obce obdrží se stávajícím předčíslím BÚ 9814, zařazují na položku 1381 a s předčíslím BÚ 9822 na položku 1385.

Příjmy, které obcím přijdou za zdaňovací období od 1. ledna 2024 s předčíslím BÚ 6867 (převod daně dle § 7 odst. 5 písm. b) zákona) zařadí obce na položku 1386 a příjmy s předčíslím BÚ 6883 (převod daně dle § 7 odst. 1 písm. b) odst. 2 písm. a) a předčíslím BÚ 6875 (převod daně dle § 7 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b) zákona) na položku 1387.

 

Pro přehled o převodech výnosů daně z hazardních her je možné nahlédnout na stránky Finanční správy, odkaz uvádíme níže a citujeme z dokumentu Aktuální informace k převodům výnosů daně z hazardních her do rozpočtů obcí ČR k datu 29. 2. 2024.

Podle tohoto dokumentu do rozpočtu obcí budou: „dle uvedené novely zákona č. 187/2016 Sb. o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů, převáděny příslušné podíly z celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her – z ostatních hazardních her a daně z hazardních her – z ostatních technických her, přičemž první převody nároků do rozpočtu obcí budou realizovány za I. čtvrtletí 2024, tj. z inkasa za měsíc duben 2024.

Stávající účty pro daň z hazardních her zůstávají nadále aktivní pro doběh daňových povinností pro zdaňovací období do 31. 12. 2023. 

V roce 2024 bylo ke dni 29. 2. 2023 do rozpočtu obcí převedeno:

  1. 604 mil. Kč (30 %) z celostátních hrubého výnosu daně z hazardních her dle § 7 odst. 4 b) zákona – všem obcím z bankovního účtu 9814-77620021/0710,
  2. 2 057 mil. Kč (65 %) z celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her dle § 7 odst. 1 b) zákona – obcím dle čtvrtletních koeficientů z bankovního účtu číslo 9822-77620021/0710.“

 

 

Zdroje:

[1] Finanční správa ČR - Převody výnosů daně z hazardních her a odvodu z výherních hracích přístrojů

[2] MFČR - Vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě