Mají být v pomocném analytickém přehledu (PAP) fyzické osoby, které nejsou občany ČR, vykazovány pod kódem 111?

PAP

Zdeněk Tišl, Ing.

13.1.2019

1 min

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu říká, že kód „111“ se uvádí u rezidentů bez IČO. U nerezidentů bez IČO se uvádí kód příslušné země. V případě příslušníků jiných států by se tedy měl uvádět kód příslušného státu.