Jaká se používá rozpočtová skladba u dárkových balíčků, které předávají zastupitelé obce oslavencům při příležitosti životního jubilea?

Rozpočtová skladba

Jana Vídeňská Minářová, Ing.

21.10.2021

1 min

Pro ostatní kulturní záležitost, jako je návštěva významných osobností, může být použit OdPa 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků. OdPa 3399 je vhodný i pro další pořádané akce, jako je například setkání rodáků nebo pálení čarodějnic. Pro věcné dary je určena položka 5194 – Věcné dary. Dary velmi nízké hodnoty a podléhající rychlé zkáze, například květiny, se zařadí na položku 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený.