• Podpora
  • Metodická podpora
  • Často kladené dotazy
  • Jakým způsobem se v kontrolních hlášení vykazuje nulové vyúčtování zálohy, při kterém se nic nedoplácí. Tzn. daňový doklad k záloze a celkový daňový doklad na uskutečněné zdanitelné plnění mají uvedenou stejnou částku?

Jakým způsobem se v kontrolních hlášení vykazuje nulové vyúčtování zálohy, při kterém se nic nedoplácí. Tzn. daňový doklad k záloze a celkový daňový doklad na uskutečněné zdanitelné plnění mají uvedenou stejnou částku?

Jana Vídeňská Minářová, Ing.

11.11.2021

1 min

Všeobecně se platby předcházející uskutečnění zdanitelného plnění  (dále jen "zálohy") uvádějí v kontrolním hlášení samostatně, pokud celková hodnota přesáhne sledovaný limit 10 000,- Kč.

Daňový doklad na přijatou zálohu s hodnotou nad 10 000,- Kč se uvede v části A.4.
Daňový doklad na přijatou zálohu s hodnotou pod 10 000,- Kč se uvede v části A.5. ., bez nutnosti uvedení dalších údajů, jako jsou DIČ nebo evidenční číslo daňového dokladu.

Daňový doklad na uhrazenou zálohu s hodnotou nad 10 000,- Kč se uvede v části B.2.
Daňový doklad na uhrazenou zálohu s hodnotou pod 10 000,- Kč se uvede v části B.3., bez nutnosti uvedení dalších údajů, jako jsou DIČ nebo evidenční číslo daňového dokladu.

Pokud při konečném vyúčtování zálohy není rozdíl mezi zálohovou částkou a celkovou částkou za uskutečněné zdanitelné plnění , znamená to že základem daně při uskutečnění zdanitelného plnění je nula a zároveň i daň bude nulová, proto se v kontrolním hlášení samostatně nevykáže.