Co je to legisvakanční lhůta?

Jana Vídeňská Minářová, Ing.

20.12.2021

1 min

Jedná se všeobecný právní pojem, kterým se označuje období mezi dnem, kdy se právní předpis stává platným a dnem, kdy nabývá účinnosti. Vychází z latinského" vacatio legis". Toto období slouží k tomu, aby se každý mohl seznámit s obsahem předpisu takovým způsobem, aby se jím mohl řídit od nabytí jeho účinnosti. Proto by legisvakanční lhůta měla být přiměřené dlouhá.
Platnosti nabývá právní předpis dnem jeho vyhlášení neboli zveřejněním. Například zákony jsou vyhlašovány jejich uveřejněním ve Sbírce zákonů.  Právní předpisy územních samosprávných celků, jako jsou obecně závazné vyhlášky, se budou od roku 2022 vyhlašovat zveřejněním ve Sbírce právních předpisů.
Právní předpis obecně nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení, pokud není výslovně uvedeno jiné datum účinnosti, zpravidla v posledním ustanovení právního předpisu. Základní podmínkou účinnosti je platnost právního předpisu, nebo-li platí zákaz zpětné působnosti předpisu (zákaz retroaktivity).