Má obec povinnost publikovat ve Sbírce právních předpisů i staré předpisy?

Ludmila Matějková, Ing.

20.5.2022

1 min

Dne 3. 2. 2021 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů zákon č. 35/2021 Sb., o sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „zákon“) s?datem účinnosti od 1. 1. 2022. Dle tohoto zákona má územní samosprávný celek (dále jen „ÚSC“) povinnost zveřejňovat veškeré obecně závazné vyhlášky a nařízení. ÚSC mají povinnost zveřejnit ve Sbírce právních předpisů vydané právní předpisy před účinností tohoto zákona, které jsou však platné k datu účinnosti tohoto zákona, a to do tří let ode dne nabytí zákona, tedy do 1. 1. 2025. Pokud tak ÚSC neučiní, pozbude právní předpis platnosti. Toto ustanovení naleznete v § 9 zákona.