Novela zákona o finanční kontrole s účinností od 1. ledna 2020

1 min

Zdeněk Tišl, Ing.

27. 11. 2019

Od 1. ledna 2020 vejde v účinnost novelizované znění zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Pro oblast vybraných účetních jednotek je nejzásadnější změnou zařazení dobrovolných svazků obcí (DSO) mezi orgány veřejné správy, tudíž nově  se i na DSO vztahují povinnosti vyplývající z novely zákona o finanční kontrole.  Další novinkou pak je, že u orgánu veřejné správy, který nemá víc než 5 zaměstnanců, může být hlavním účetním nebo správcem rozpočtu jiná fyzická osoba než zaměstnanec orgánu veřejné správy.