Informace k vyhlášce č. 344/2019 Sb.

Rozpočtová skladba

1 min

Zdeněk Tišl, Ing.

1. 1. 2020

Touto vyhláškou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb. o způsobu, termínech a rozsahu údajů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů DSO a rozpočtů RRRS ze dne 16. prosince 2019. Změny souvisejí s novelou vyhlášky č. 323/2002 Sb. Hlavní změna spočívá v úpravě výkazu FIN 2-12M, část IV. z důvodu zřízení dvou nových konsolidačních položek (4251 – Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy a 6363 – Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje).