Informace k vyhlášce č. 343/2019 Sb.

Rozpočtová skladba

1 min

Zdeněk Tišl, Ing.

1. 1. 2020

Jedná se o novelu vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, jež byla vyhlášena 16. prosince 2019. Novela není nikterak obsáhlá. Navrhované změny jsou v položkách pro místní poplatky, dále přesunutí položek z nedaňových do daňových příjmů, zřízení nových položek, úprava názvů a doplnění náplní některých položek.  Dále se zřizují nové paragrafy 2294 - Dopravní obslužnost veřejnými službami – drážní a 2295 - Dopravní obslužnost veřejnými službami – smíšená.