Novela vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole

Finanční kontrola

1 min

Zdeněk Tišl, Ing.

4. 2. 2020

Dne 27. ledna 2020 vyšla ve sbírce zákonů novela vyhlášky č. 416/2004 Sb. V této novele je kompletně přepracován § 16, který se zabývá schvalovacími postupy v elektronické podobě. Nově je zde explicitně uvedeno, že "při použití informačního systému ve schvalovacích postupech řídicí kontroly může podpis povinných osob nahradit nezměnitelný záznam v informačním systému."