Informace o chystaných novelách v oblasti rozpočtových pravidel a rozpočtové skladbě

Rozpočtová skladba Rozpočet

1 min

Zdeněk Tišl, Ing.

25. 3. 2020

Zatím stále ve stavu návrhu existují novely zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a zákona č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dále je ve stavu návrhu i novela vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě. Předpokládána účinnost všech těchto novel je 1.ledna 2021. Nejzásadnější avizovaná změna se týká kompletní novelizace rozpočtové skladby, bohužel ještě nejsou známy konkrétní detaily. O zásadních novinkách v této oblasti budeme prostřednictvím tohoto portálu průběžně a včas informovat.