Novela zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Rozpočet

1 min

5. 5. 2020

Zákonem č. 214/2020 Sb. byl mmj. novelizován i zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech. Novela není z hlediska metodiky nijak významná. Spočívá pouze v tom, že účty Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. a účty České exportní banky, a.s. spadají pod státní rozpočet a podléhají pravidlům statní pokladny.