Informace o zveřejněných vyhláškách pro účetnictví státu s platností pro rok 2021

Účetnictví

1 min

Zdeněk Tišl, Ing.

12. 10. 2020

Posíláme informaci o zveřejněných vyhláškách pro účetnictví státu s platností pro rok 2021 na webových stránkách MF ČR

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/pravni-predpisy/platna-legislativa--vyhlasky/2021/vyhlasky-pro-rok-2021--pro-ucetnictvi-st-39581

Součástí odkazu je i informace o vyhlášce č. 310/2020 Sb. ze dne 8. července 2020, kterou se mění vyhláška 410/2009 Sb. s účinností od 1.1.2021. Úpravy se týkají pouze upřesnění obsahového vymezení některých položek přehledu o peněžních tocích, proto nevyžadují úpravu výkazu Přehledu o peněžních tocích a je stále aktuální i pro rok 2021 po novele vyhlášky.