MF ČR a ohlášené změny v metodice PAP s platností od roku 2021

PAP

1 min

Zdeněk Tišl, Ing.

21. 10. 2020

Rádi bychom Vás upozornili na odkaz na webových stránkách MF ČR, kde je zveřejněna metodika PAP s platností pro rok 2021.

https://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/metodicke-informace

V Metodice tvorby PAP dochází k aktualizaci Přílohy č. 1 - Číselník Partneři PAP, a to v návaznosti na číselníky zemí a mezinárodních institucí používaných společně ECB a EUROSTAT. Změny reagují na aktuální mezinárodní politickou situaci a vychází z mezinárodních dohod a úmluv. Dále v Části X PAP dochází ke zrušení vykazování identifikátorů veřejných zakázek z elektronického tržiště.

Změnami se budeme dále zabývat a s dostatečným předstihem Vás budeme informovat o chystaných změnách v IS GINIS v této souvislosti.