MF ČR zveřejnilo metodické pokyny týkající se finanční kontroly

Finanční kontrola

1 min

Ludmila Matějková, Ing.

27. 10. 2020

Rádi bychom vás upozornili na metodické pokyny zveřejněné na webových stránkách MF ČR. MF ČR zveřejnilo doporučující vzory směrnic týkajících se finanční kontroly pro příspěvkové organizace územních samosprávných celků a rovněž pro obce.

Vzorovou směrnici pro příspěvkové organizace územních samosprávných celků naleznete na následujícím odkaze:

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2020/metodicky-pokyn-chj-c-12--vzorova-smerni-39721

Vzorovou směrnici pro obce naleznete na níže uvedeném odkaze:

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2020/metodicky-pokyn-chj-c-10--vzorova-smerni-39632