Zákon o dani z přidané hodnoty – novela účinná od 1.9.2020

1 min

Ludmila Matějková, Ing.

3. 11. 2020

Dne 14. srpna 2020 byl vyhlášen pod číslem 343/2020 zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění. Nová ustanovení reagují na změny směrnice Rady (EU) 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, které jsou obsaženy ve směrnici Rady (EU) 2018/1910.

Změny v zákoně o dani z přidané hodnoty souvisejí s obchodními transakcemi mezi jednotlivými členskými státy a rovněž zvláštního režimu pro cestovní službu. Tento zákon je účinný od 1. září 2020, přičemž daňové subjekty mohly dobrovolně postupovat podle novely již od 1. ledna 2020. Výjimku tvoří ustanovení týkající se zvláštního režimu pro cestovní službu, která budou účinná až od 1. ledna 2022.

Předpokládáme, že novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se našich klientů nedotkne, proto pouze stručně informujeme o náplni novely bez dalšího rozboru dopadů novely. V případě, že vás problematika hlouběji zajímá, doporučujeme níže uvedené odkazy, pod kterými najdete zákon č. 343/2020 a vyjádření Generálního finančního ředitelství k této novele.

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=343/2020&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Informace_k_novele_ZDPH_2020-09.pdf