Nové stanovisko

1 min

Zdeněk Tišl, Ing.

30.11.2020

V sekci Stanoviska Gordic přibylo nové stanovisko týkající se Informací k souladu systému GINIS s platnou legislativou a metodikou v oblasti DRMS.

Odkaz na stanovisko:

Stanovisko